Flinke daling STS-passages reizigerstreinen in 2014

rood sein
Foto NIET gebruiken, herkomst onbekend

Het aantal passagierstreinen dat in 2014 door een rood sein reed, is flink afgenomen in vergelijking met het jaar daarvoor. Spoorvervoerder NS meldt dat er in 2014 49 treinen door een rood sein reden, waar dat in 2013 nog 89 keer gebeurde. Dat is een daling van 45 procent. Ook Arriva meldt een daling van het aantal STS-passages. Volgens spoorbeheerder ProRail is de afname van het aantal STS-passages over het gehele Nederlandse spoor te zien.

Arriva meldt dat er in 2014 zesmaal een trein door een rood sein reed, waar dit in 2013 nog tien keer gebeurde. Dat is een daling van 40 procent.

Woordvoerder Anna Kodde van ProRail: “De afname van het aantal STS-passages is een gevolg van de hoge punctualiteit en de dienstregeling in 2014. Die hebben ervoor gezorgd dat machinisten zo min mogelijk rode seinen tegenkwamen, waardoor de kans op een rood sein-passage ook afnam. Daarnaast zijn de vertrekprocedures van de treinen voor het spoorpersoneel verbeterd en heeft de verder uitrol van ATB Vv bijgedragen tot de afname.”

STS-passages

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) komt later in het jaar met een definitief overzicht waarin ook gegevens van andere spoorvervoerders worden meegenomen. NS-treinen maken jaarlijks de meeste STS-passages (stoptonend sein-passages), vanwege het hoge aantal treinkilometers.

Het terugdringen van het aantal rood sein-passages is al jaren een speerpunt van spoorbeheerder ProRail. Al in 2004 stelde de stuurgroep STS-passages zich ten doel om het aantal STS-passages in 2010 met 50 procent omlaag te brengen tegenover het referentiejaar 2003 waarin 265 keer door een rood sein is gereden. Die doelstelling werd ook in 2013 niet gehaald (zie tabel onderaan pagina). In 2013 werd er in totaal 170 keer door een rood sein gereden. In 2012 gebeurde dit 173 keer.

Uitrol ATB Vv

Tot de invoering van het Europese systeem ERTMS wordt er extra geïnvesteerd in het beveiligingssysteem ATB Vv, dat ook bij lagere snelheden (minder dan 40 kilometer per uur) treinen stilzet bij een te snelle nadering van een rood sein. ATB, de oudere versie van het beveiligingssysteem, kan dat niet.

Eind 2008 is er een begin gemaakt met de invoering van ATB Vv op 1151 locaties met risicovolle seinen. Vanaf eind 2008 en in de loop van 2009 is het materieel geschikt gemaakt voor dit systeem. Dat betekent dat er in 2009 al op beperkte schaal van geprofiteerd is. Vanaf begin 2010 was het mogelijk om de effecten van ATB Vv te meten. In 2013 waren uiteindelijk 1950 seinen met het systeem uitgerust. Tevens is op de Havenspoorlijn ERTMS ingevoerd en zijn er seinen gesaneerd. In 2013 was ongeveer 99 procent van het materieel voorzien van ATB Vv.

Oordeel reizigers

NS meldt verder in de voorlopige resultaten over 2014 dat iets meer dan 75 procent van de reizigers reizen met de vervoerder het rapportcijfer 7 of hoger geeft. Daarmee is het klantoordeel licht gestegen ten opzichte van 2013 (74,8 procent). Vooral de tevredenheid over de informatievoorziening, het op tijd rijden (de punctualiteit) en de klantgerichtheid verbeterde. De tevredenheid over de netheid en de kans op een zitplaats bleef achter.

Het aantal reizigers dat NS een 7 of hoger geeft in het oordeel over de sociale veiligheid op stations en in treinen is in 2014 uitgekomen op 80,2 procent tegenover 79,5 procent vorig jaar. Daarmee is de veiligheidsbeleving bij de reiziger volgens de vervoerder voor het vijfde jaar op rij gestegen.

Sociale veiligheid

NS registreerde het afgelopen jaar dat 6,6 procent van haar medewerkers te maken had met fysieke agressie (inclusief spugen en bedreigen) tijdens het werk, dat is vergelijkbaar met de cijfers van 2013 (777 in 2013 en 774 in 2014). Het NS-jaarverslag 2014, met daarin alle definitieve cijfers, wordt op 12 februari gepubliceerd.

Auteur: Marieke van Gompel

1 reactie op “Flinke daling STS-passages reizigerstreinen in 2014”

Hans Jannink|13.01.15|11:58

Ja, NS registreert de cijfers wel, maar doet weinig aan analyses van die cijfers. En dus zullen de resultaten ook niet (significant) veel verschillen met voorgaande jaren. Overigens blijkt dat verbale agressie een aanzienlijk verband laat zien met werkstress en fysieke agressie slechts een zwak en niet-significant verband laat zien bij conducteurs.