KpVV: bussen in openbaar vervoer steeds schoner

BYD, elektrische bus, Schiermonnikoog

De bussen voor het openbaar vervoer in Nederland worden steeds schoner. In 2013 valt al 86 procent van de bussen in de categorie elektrisch, EEV hybride, EEV of Euro 5 en dit percentage neemt de komende jaren toe. Dat blijkt uit de kaart ‘Milieuprestatie OV-bussen 2013‘ van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV).

In Nederland reden er in het voorjaar van 2013 in totaal 5028 bussen. Dat zijn er 86 minder dan in 2012. Volgens KpVV komt dit omdat bussen efficiënter worden ingezet in bepaalde nieuwe concessies en door aanpassingen in de dienstregeling.

Verschoning

De belangrijkste ‘verschoning’ van het wagenpark vond volgens KpVV plaats in de concessies Noord- en Zuidwest-Fryslân, Stadsvervoer Lelystad, Gooi en Vechtstreek en Zuid-Holland Noord. Het aantal Euro 3-bussen daalde in een jaar tijd van 960 (19 procent naar 572 (11 procent). Ook het aantal Euro 4-bussen verminderde van 219 (4 procent) naar 98 (2 procent).

76 procent van alle OV-bussen voldoet aan de EEV-norm. IN 2012 was dat nog 64 procent. Van deze EEV-bussen rijden er 644 bussen op aardgas of groengas. Verder rijdt 8 procent op Euro 5, tegenover 9 procent in 2012. Daarnaast valt in 2013 één procent van de bussen in de categorie elektrisch en ook één procent in de categorie EEV hybride.


Bron: KpVV

Nieuwe concessies

Bij het ingaan van de concessie Tram en Bus Regio Utrecht, Twente en IJsselmonde daalt het aantal Euro 3-bussen nog verder tot minder dan 300. In de regio Utrecht gaan dan de eerste Euro 6-bussen rijden, in totaal 165. Daardoor zal de uitstoot van fijnstof en stikstofoxiden door OV-bussen in de Utrechtse concessie met 90 procent afnemen, zo stelt KpVV.

Volgens KpVV richt de aandacht zich inmiddels op volgende generaties van schone bussen. Dat zijn de bussen zonder emissies (elektrisch) en bussen die rijden op niet-fossiele brandstof, zoals groengas. Volgens KpVV gaat het vooralsnog om gesubsidieerde projecten.

Elektrische bussen

Volgens het kennisplatform gaat de aandacht nu uit naar elektrische bussen. De nieuwe technieken zijn vooral gericht op batterijbussen en waterstofbussen. KpVV verwacht dat in een tussenperiode vooral hybridebussen worden ingezet. In april van dit jaar werden voor het eerst elektrische batterijbussen van 12 meter lang in gebruik genomen in een concessie. Dat gebeurde op Schiermonnikoog, met zes voertuigen. Deze elektrische bussen blijven daar 15 jaar rijden. Elders in Nederland gaat het met name om proeven.

De toepassing van innovatieve, groene busconcepten is niet het enige waar opdrachtgevers rekening moet houden, zo stelt KpVV. Er dient volgens de organisatie ook worden gekeken naar de relatie met het aanbod aan OV-diensten, de dienstregeling, de capaciteit van de voertuigen en de klantwaardering. Daarnaast is het belangrijk dat als de bussen breed worden ingezet dat er afspraken komen over standaardisaties per techniek.

Europese eisen

Vanaf 1 januari 2014 moeten alle nieuw verkochte bussen voldoen aan de nieuwe Europese emissie-eisen. Als de Euro 5-norm wordt vergeleken met Euro 5, dan liggen de grenswaarden voor fijnstof op eenderde daarvan en voor stikstofoxides op een kwart.

Nieuw is dat de verordening voorschrijft dat de uitlaatgassen permanent gemonitord worden met een analysesysteem. Daarmee kan vervolgens de finetuning in de motor worden aangepast om te garanderen dat de emissienorm gedurende tenminste 700.000 kilometer niet wordt overschreden. Daarmee wordt bereikt dat Euro 6-bussen gedurende de levensduur beter aan de norm blijven voldoen dan bussen van oudere categorieën. TNO heeft berekend dat OV-bussen voor een kleine 2 procent van de CO2-uitstoot van het totale wegverkeer zorgen. Daarbij gaat het om ongeveer 5 ton CO2.

Auteur: Marieke van Gompel

1 reactie op “KpVV: bussen in openbaar vervoer steeds schoner”

Virgil Grot|14.08.13|13:12

Schone en stille bussen maken het reizen prettiger en gezonder voor mensen binnen en buiten de bus. Dus ik lees graag zo’n bericht over wat goed gaat in het openbaar vervoer in plaats van alleen over wat er beter kan.