Afschaffen studentenkaart slecht voor omzet en imago

De openbaarvervoersector is onaangenaam verrast door het besluit van het nieuwe kabinet om de OV-studentenkaart af te schaffen. Niet alleen omdat 425 miljoen euro vaste inkomsten wegvallen, maar ook omdat de aantrekkingskracht van het openbaar vervoer vermindert. Dat schrijft OV Magazine.

GVB-directeur Bart Schmeink is een groot fan van het gratis reizen voor studenten, zelfs al leidt dat soms tot grote drukte in de spits. “Het slimme van de kaart is dat studenten positieve ervaringen opbouwen met het openbaar vervoer. De ov-sector zal de handen ineen moeten slaan om deze groep reizigers voor het openbaar vervoer te behouden.”

Financiële effecten

Over de financiële effecten maakt de GVB-directeur zich vooralsnog minder zorgen. “De bezuiniging op de kaart is natuurlijk fors, maar hoeft niet per se te betekenen dat er minder inkomsten zijn voor het openbaar vervoer, althans niet in Amsterdam. Studenten zullen een deel van hun reiskosten zelf gaan betalen.”

“Als de sector met een goed alternatief komt, aantrekkelijk genoeg voor jongeren en studenten, kunnen we ze voor het openbaar vervoer behouden. Dan kunnen de financiële effecten ook meevallen.”

Kortingskaart

Het nieuwe kabinet wil 425 miljoen euro bezuinigen op de studentenkaart. Nu geeft het ministerie van OCW daar per jaar ongeveer 700 miljoen euro aan uit. De studentenkaart moet worden vervangen door een kortingskaart die ook bruikbaar is voor mbo-studenten onder de 18 jaar.

De invulling van de bezuiniging moet verder worden uitgewerkt, zegt PvdA-kamerlid Jacques Monasch, die openbaar vervoer in zijn portefeuille heeft. “Dat is ook een kwestie van onderhandelen met de vervoerders. Waarschijnlijk zal de nieuwe kaart in het collegejaar 2016-2017 ingaan. Maar of we onderscheid gaan maken tussen dal en spits, of misschien zelfs tussen regio’s, daar kunnen we nog niets over zeggen.”

Verrassing

Voor Jan Breugem, werkzaam bij NS en voorzitter van de OV-stuurgroep studentenkaart, komt de aankondiging van het kabinet als een totale verrassing. “Dit voornemen is niet met de sector besproken.” Breugem wil geen overhaaste conclusies trekken over de gevolgen. “Maar we hebben hier veel zorgen over.”

NS verwacht op korte termijn niet veel meer duidelijkheid over de vorm van de kortingskaart. “Dat wordt een lang onderhandeltraject”, voorspelt woordvoerder Eric Trinthamer. “Er kan nog veel veranderen. De consequenties van dit besluit hangen helemaal af van de invulling van de kortingskaart. Omdat de groep mbo’ers groter wordt, zou het zelfs in financiële zin nog wat kunnen opleveren. Maar dat is speculatie. We wachten waarmee OCW komt.”

Kaalslag

Directeur Manu Lageirse van Veolia vreest kaalslag van het openbaar vervoer door afschaffing van de studentenkaart. “We praten over een kwart van de financiën in het openbaar vervoer. Dat gat kunnen we alleen dichten als we dit besluit aangrijpen om het openbaar vervoer anders in te richten. We moeten kiezen voor een nieuwe aanpak waarbij de vervoerder meer de regie krijgt, zodat je betere aansluiting van vraag en aanbod krijgt.”

Klik hier om het complete artikel te lezen.

Verder in OV Magazine van donderdag 22 november: Zes tips en vijf bouwstenen voor visievormers die met een aansprekende toekomstvisie op het spoor willen komen. Daarnaast komt de heronderhandeling van de Regiotram Groningen aan bod. Twee provincies en elf gemeenten steunen het project nog, waardoor heronderhandeling mogelijk nog voor een oplossing zou kunnen zorgen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Bart Pals

3 reacties op “Afschaffen studentenkaart slecht voor omzet en imago”

Manu Lageirse|06.02.13|23:48

Is wel een theoretische kans want contracten concessies in beton gegoten en laten die verandering niet toe. Dus als je aanpakt geheel aanpakt zodat je kan opvangen. Anders krijg je alleen maar een kaalslaag. Geld trouwens voor alle besparingen. ipv kaalslag of stijgende tarieven reiziger zou efficientie grondig kunnen en moeten bekeken worden. Wel andere spelregels voor nodig!!

Arjen Jaarsma|23.11.12|21:52

Als adviesbureau hebben wij enige analyses op opbrengsten en kosten van de OV-studentenkaart OV-kaart gedraaid. Weliswaar behoorlijk grofmazig maar wij komen tot de conclusie dat afchaffing van de kaart erg goed zou kunnen zijn voor de klantvriendelijkheid en kostenefficientie van OV concessies. Dit geldt vooral voor de concessies buiten de Randstad waar het aandeel studenten in het OV traditioneel erg hoog is. Niks geen kaalslag in het OV maar gewoon aangrijpen die kans!

Roel E. Stamhuis|21.11.12|10:20

En zo staan de zaken er ineens weer gunstiger voor: http://nos.nl/l/442779