Poliklinieken

Provinciale Staten bezorgd over bereikbaarheid Zeeuwse zorg

Beeld: het Provinciehuis van Zeeland
Het Provinciehuis van Zeeland ANP / Hollandse Hoogte / Peter Hilz

Meerdere fracties in de Provinciale Staten van Zeeland maken zich zorgen over de bereikbaarheid van de zorg in de provincie. Directe aanleiding is de aankondiging van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (Adrz), dat zijn hoofdvestiging in Goes heeft, om poliklinieken op Schouwen-Duiveland te sluiten.

Lizo Koppejan, Statenlid voor de ChristenUnie, vroeg in een commissievergadering welke gevolgen de sluiting van de poliklinieken heeft voor de bereikbaarheid van de zorg in Zeeland. De Statenfractie van PvdA-GroenLinks wil dat Gedeputeerde Staten al het mogelijke doen om te voorkomen dat de poliklinieken sluiten.

Carolien Bierens van de BBB wees erop dat in het toeristenseizoen twee keer zoveel mensen op Schouwen-Duiveland verblijven als daarbuiten en dat voor al die mensen medische zorg in de buurt beschikbaar moet zijn. VVD-commissielid Marianne Reinders zei dat moet worden voorkomen dat patiĆ«nten voor zorg uitwijken naar Goeree-Overflakkee of Bergen op Zoom, omdat ze niet in Zeeland terechtkunnen. “We moeten voorkomen dat we op een glijdend vlak terechtkomen.”

Schaalvergroting

Gedeputeerde Harry van der Maas (leefbaarheid) liet weten dat ook hij zich zorgen maakt over de bereikbaarheid van de zorg. Hij voegde eraan toe dat schaalvergroting en concentratie in de zorg soms nodig zijn, onder meer om voor voldoende bemensing te kunnen zorgen en omdat geregeld forse investeringen in machines moeten worden gedaan.

Van der Maas zei dat nog niet vaststaat dat de poliklinieken op Schouwen-Duiveland dichtgaan en dat het om een voorgenomen besluit gaat. “Wij hebben als provincie geen wettelijk instrument ten aanzien van ziekenhuiszorg. Maar het is wel belangrijk dat je gesprekken voert om te bekijken hoe we de zorg in een dunbevolkt gebied als Zeeland goed kunnen organiseren, zeker gezien de zorgen die nu leven op Schouwen-Duiveland.” Van der Maas zegde toe daarover in gesprek te gaan met het Adrz en de gemeente Schouwen-Duiveland. Hij praat de commissie in de volgende vergadering bij over de stand van zaken.

Lees ook:

Onderwerpen: ,

Auteur: ANP