Klimaatwinst

Milieuorganisatie: sloopregeling eerlijker dan EV-subsidie

Beeld: stapel gesloopte auto's
Volgens de milieuorganisatie is een sloopregeling een effectieve maatregel om mensen de auto uit te krijgen Shutterstock, sylv1rob1

Subsidies voor elektrische auto’s komen vooral terecht bij mensen met een hoger inkomen, zo schrijft Natuur & Milieu. De milieuorganisatie vindt dat de overheid ook lagere-inkomensgroepen moet helpen duurzamer te reizen. Daarom heeft zij CE Delft onderzoek laten doen naar andere opties. Een regeling voor slooptegoed zou het effectiefst en het eerlijkst zijn.

Hierbij krijgen auto-eigenaren een tegoed voor openbaar vervoer of bijvoorbeeld een (elektrische) fiets als ze hun oude auto, die fossiele brandstoffen gebruikt, laten slopen. “De maatregel is toegankelijk voor lagere-inkomensgroepen en laat een forse CO2-besparing zien tegen beperkte kosten”, schrijft Natuur & Milieu.

Verder zien de onderzoekers dat een aanschafpremie voor kleinere elektrische auto’s nog steeds het meest gebruikt zou worden door de hoogste inkomensklassen, en niet de lagere. Wel zou het veel CO2-uitstoot verminderen.

Een ander voorstel waarbij auto-eigenaren hun auto de deur uit doen en daarvoor een premie ontvangen is wel interessant voor lagere-inkomensgroepen. Deze variant verschilt van de sloopregeling omdat mensen hun auto niet laten slopen. Deze regeling levert wel minder winst op voor het klimaat dan de sloopregeling.

Gratis ov

Een zogeheten ‘klimaatticket’, oftewel een maandkaart waarmee men onbeperkt buiten de spits met het ov en/of deelvervoer kan reizen, levert het minste klimaatvoordeel op. Het leidt namelijk niet tot een verschuiving van de auto naar het openbaar vervoer, zo schrijft de milieuorganisatie. “Hooguit zullen mensen die eerst op de fiets gingen, nu het openbaar vervoer nemen.”

Natuur & Milieu benadrukt dat “schone mobiliteit” met dit soort opties voor iedereen betaalbaar moet worden. “We hebben maatregelen nodig die duurzame keuzes van mensen belonen. Dat leidt tot steun voor het beleid”, schrijft de organisatie in een aanbeveling aan de overheid.

Lees ook:

Auteur: Laura Houtenbrink

Bron: ANP