Deel ook uw inzichten

Landelijke enquête fietsbeleid: op zoek naar inzichten en trends

Geparkeerde fietsen
Shutterstock, Anatoliy Cherkas

De fiets, een iconisch vervoersmiddel dat diep geworteld is in onze samenleving, verdient de aandacht die deze momenteel krijgt. Voor veel Nederlanders is de fiets het favoriete vervoermiddel, en dit belang weerspiegelt zich in het groeiende aandachtsgebied binnen gemeenten. Trajan, een gerenommeerd verkeerskundig onderzoeks- en  adviesbureau, gaat van start met een landelijke enquête gericht op ambtenaren die betrokken zijn bij fietsbeleid om inzicht te verkrijgen in dit onderwerp.

De resultaten van de enquête zullen duidelijkheid geven over de trends, succesverhalen, valkuilen en doelstellingen die gemeenten hebben in relatie tot fietsbeleid.

Fietsen in Nederland: een groeiend belang

Elke gemeente in Nederland heeft zijn eigen benadering en uitdagingen met betrekking tot fietsbeleid. Grotere steden ondervinden mogelijk overlast van willekeurig geparkeerde fietsen, terwijl middelgrote steden fietsgebruik zien als een alternatief voor autoverkeer. Enkele vragen zijn bijvoorbeeld: werken de huidige maatregelen? Zijn fietsparkeervoorzieningen de sleutel tot meer fietsgebruik, of verkiezen mensen hun fiets dichter bij hun bestemming te parkeren?

Nationale enquête

Om de antwoorden hierop te vinden, start Trajan met een nationale enquête onder ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor het (lokale) fietsbeleid die om het jaar herhaald zal worden. Het uiteindelijke doel van deze enquête is niet alleen om inzicht te krijgen in de huidige stand van het fietsbeleid in Nederland, maar ook om trends en ontwikkelingen te identificeren. Deze informatie zal dienen als een waardevolle databron voor de ontwikkeling van het fietsbeleid in Nederland per gemeente. Voor dit onderzoek zal niet alleen gekeken worden naar welke richting het fietsbeleid opgaat, maar ook welke maatregelen effectief zijn en waar de knelpunten liggen.

Onderwerpen die aan bod komen in de enquête en onderdeel zijn van het onderzoek:

  • Doelstellingen fietsbeleid
  • Beleidsdocumenten
  • Visievorming ten aanzien van fietsen
  • Aanpak en maatregelen
  • Lopende fietsprojecten
  • Ervaring en knelpunten

Wat kunnen gemeenten verwachten?

De enquête is volledig anoniem. De verzamelde gegevens zullen worden geanalyseerd om verschillen tussen gemeentes en eventueel provincies te vergelijken, zonder specifieke namen te noemen. Gemeenten kunnen uiteindelijk profiteren van een rapportage die inzicht biedt in doelstellingen, visies, aanpak, maatregelen en ervaren knelpunten. Dit alles met als doel een gezondere, veiligere, en efficiëntere fietsinfrastructuur in Nederland te bevorderen.

Hoe doe je mee?

Ben jij een ambtenaar en betrokken bij fietsbeleid? Neem dan deel aan de enquête en draag bij aan de verbetering van het fietslandschap in Nederland. U kunt hier de enquête invullen. Samen werken we aan een toekomst waarin de fietskwaliteit van Nederland versterkt en verbeterd zal worden. We danken u voor uw deelname aan het nationale fietsbeleidsonderzoek!

U kunt de enquête ook openen door de QR-code te scannen:

Auteur: Trajan