Parkit 10 jaar

BonoTraffics: ‘Nieuw parkeerbeleid behoeft goede verkeerskundige onderbouwing’

Een telefoon met Parkit erop
Met Parkit hebben gemeenten meer inzicht in de parkeersituatie BonoTraffics

BonoTraffics bedacht de parkeertool Parkit, waarmee parkeerdata inzichtelijk kan worden gemaakt, inmiddels al tien jaar geleden. Volgens Mareille Lok, verkeerskundig adviseur bij het onderzoeksbureau, is het een enorm veelzijdige tool geworden: “Wij kunnen gemeenten zowel helpen met het formuleren van de verkeerskundige vraag als het leveren van het antwoord.”

“Toen wij tien jaar geleden begonnen met de ontwikkeling van deze tool, gingen veel dingen nog analoog.” Lok beschrijft hoeveel werk het was om alles secuur in kaart te brengen: “We gingen echt met van die clipmappen de straat op om auto’s tellen. Vervolgens moesten we terug op kantoor alle papieren invoeren in Excel.” Dat moest toch makkelijker kunnen, dachten Lok en haar collega’s toen.

In andere werkvelden werd ondertussen steeds meer gedigitaliseerd. “Er waren natuurlijk al tablets, maar die werden in het verkeerswerkveld nog bijna niet gebruikt.” BonoTraffics is toen ook aan de slag gegaan om te digitaliseren. “Wij zijn om tafel gegaan met een partij die veel met data deed en hebben hen gevraagd: kunnen jullie ons eens op weg helpen? Zo is de eerste Parkit bedacht. Ik zie ons nog zitten, in de serre, de eerste plannen te smeden.”

Open data

In het begin kon Parkit al een heleboel. “Met Parkit wordt parkeerdata onmiddellijk in het juiste format verzameld. Op basis van de geselecteerde parameters, maakt de tool de gegevens inzichtelijk in de vorm van een tabel of een kaart”, aldus Lok. Tien jaar later kunnen inmiddels de meest specifieke parameters worden ingevoerd. “Je kunt bijvoorbeeld vragen: van alle straten wil ik alleen de data zien van wegvakken die drukker zijn dan 71 procent”, zo vertelt de adviseur.

Parkit kan daarnaast ook gebruik maken van open data. Zo kan het systeem op basis van open data over gebouwen een voorspelling doen over de parkeervraag in een woonwijk. “Het systeem kan een theoretische parkeervraag berekenen aan de hand van de parkeernormering die de gemeente heeft vastgesteld in haar beleid. Dat kunnen wij dan vervolgens vergelijken met wat er werkelijk speelt op straat.” Zo’n soort opdracht heeft BonoTraffics ook recentelijk uitgevoerd voor de gemeente Waddinxveen. Dat heeft de gemeente inzicht gegeven in hoeverre haar parkeernormen stroken met de werkelijkheid.

100.000 analyses

Volgens Lok kunnen alle nieuwe mogelijkheden er echter ook toe leiden dat men door de bomen het bos niet meer ziet. “Hoe meer data je hebt, hoe meer vragen het oplevert. Met dezelfde dataset kun je misschien wel 100.000 analyses doen.” Daarom kan BonoTraffics ook helpen bij het helder krijgen van de vraag. “Wij kunnen ook een voorstel doen hoe een beleidsvraag het beste onderzocht kan worden.”

Daarna kan het bureau een combinatie maken van big data en zelf verzamelde data om tot een goed antwoord te komen. Daarbij kan het verkeersadviesbureau ook maatwerk leveren binnen Parkit en het dashboard van het systeem aanpassen aan de specifieke eisen van een opdrachtgever. Dit maakt de informatie overzichtelijk.

Met de hand

Ondanks dat het adviesbureau zoveel gedigitaliseerd heeft in de laatste tien jaar, blijft met de hand gegenereerde data dus een belangrijk onderdeel van het onderzoek. “Het is een leuke constatering dat het voorlopig toch nog meerwaarde biedt om verkeerskundig onderzoek door mensen uit te laten voeren”, aldus Lok. Volgens haar komt handmatig onderzoek bijzonder van pas bij zeer specifieke onderzoeken. “Hoe specifieker een onderzoek, hoe groter de foutmarge. En als die data nodig is voor een juridische onderbouwing moet je de betrouwbaarheid hard kunnen maken.”

Volgens de adviseur worden er nu veel rechtszaken over het verdwijnen van parkeerplekken gevoerd: “Als je als gemeente extra functies toevoegt, zoals een autoluwe wijk, moet de openbare ruimte nog wel goed functioneren. Dan moet er een goede onderbouwing worden gegeven. Met de huidige duurzaamheidsdoelstellingen komen de harde parkeerrichtlijnen bijvoorbeeld steeds meer ter discussie te staan.” Volgens Lok speelt het verkeersadviesbureau een belangrijke rol bij dit soort ontwikkelingen. “Er moet op dit vlak jurisprudentie worden opgebouwd. Daarom moet er een goede onderbouwing gegeven worden van nieuwe beslissingen. Dat hebben de duurzaamheidspioniers hard nodig, en wij bewegen daar nu in mee”, zo besluit ze haar verhaal.

Lees ook:

Auteur: Laura Houtenbrink