Uitbreiding naar 1.800 plekken

Na vierde perron krijgt station Meppel ook honderden extra fietsparkeerplekken

Beeld: Station Meppel
Station Meppel. Foto ter illustratie Shutterstock, Ronald Wilfred Jansen

Er komen 300 extra parkeerplekken in de fietsenstallingen bij het station in Meppel. De provincie Drenthe stelt hiervoor een subsidie van 154.000 euro beschikbaar. In het najaar worden de nieuwe plekken in de beide fietsenstallingen aangelegd.

“Samen met het Rijk investeren we in een vierde perron bij station Meppel. Een goede en ruime fietsenstalling hoort daarbij”, aldus gedeputeerde Henk Jumelet van de provincie Drenthe. “Deze uitbreiding past bovendien goed bij onze ambitie als fietsprovincie om het gebruik van de fiets in Drenthe aantrekkelijker te maken. Daarom leveren we een bijdrage aan de uitbreiding van het aantal parkeerplekken voor fietsen.”

De fietsenstallingen bij het station in Meppel staan vaak vol, aldus de provincie. Er passen nu 1.500 fietsen in, uiteindelijk worden dat er 1.800. De uitbreiding wordt voor 40 procent gefinancierd door Prorail vanuit het Rijksprogramma “Fietsparkeren op stations”. De gemeente Meppel en de provincie betalen het resterende deel van de uitbreiding.

Auteur: Laura Houtenbrink