De Vijfhoek

Haarlemmers vangen bot bij rechter in beroep tegen autoluw maken buurt

Tekening op een muur in de Haarlemse buurt De Vijfhoek. Foto: ANP / Hollandse Hoogte / Kim van Dam

Een groep bewoners van de Haarlemse Vijfhoek is er niet in geslaagd om bij de rechtbank het besluit om de buurt autoluw te maken van tafel te krijgen. Volgens de rechter bereiken de bezorgde inwoners meer met een handhavingsverzoek of een civiele zaak.

De rechtbank Noord-Holland deed dinsdag uitspraak in het door de bewoners aangespannen beroep. De gemeente Haarlem wees afgelopen zomer al de bezwaren over het besluit om De Vijhoek autoluw te maken van de hand.

De bewoners maken zich zorgen over het vervallen van 28 parkeerplaatsen in de buurt door de herinrichting. Zij stellen dat de gemeente andere doelstellingen nastreeft dan ze zegt en dat daar het fiscale parkeerbeleid aan ten grondslag ligt. In hun beroep stellen ze ook dat maatregelen leiden tot onveilige situaties, omdat de nieuwe verkeersregels in de wijk worden overtreden.

Smalle straten

In het verkeersbesluit licht de gemeente toe dat de verkeersmaatregelen zijn genomen om door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder en schade te beperken. De Vijfhoek is een buurt met een hoge bebouwingsdichtheid. De straten zijn relatief smal en de ruimte voor verkeer is beperkt. Op basis van het verkeersbesluit, dat dateert uit 2022, is een aantal straten afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, en heeft de gemeente een verplichte rijrichting en venstertijden voor laden en lossen ingevoerd. Ook is in sommige straten het eenrichtingsverkeer omgekeerd.

De bewoners gingen in beroep tegen het feit dat de gemeente het verkeersbesluit in stand houdt. “De rechtbank kan in deze procedure dan ook alleen beoordelen of de gemeente in redelijkheid de verkeersmaatregelen mocht nemen die in het verkeersbesluit staan”, schrijft de rechtbank. Van de 28 parkeerplaatsen die vervallen door de herinrichting, stelt de rechtbank vast dat deze niet zijn vervallen door het verkeersbesluit maar door het definitief ontwerp ‘Verkeersmaatregelen Keizerstraat-Barrevoetestraat-Botermarkt’. Aan de vraag of het verwijderen van de parkeerplekken al dan niet rechtmatig is, komt de rechtbank daarom in deze procedure niet toe. Datzelfde geldt voor het door de gemeente gevoerde parkeerbeleid en het overtreden van verkeersregels in de wijk.

Fiscaal parkeerbeleid

Het betoog van de bewoners dat het fiscale parkeerbeleid de eigenlijke reden is voor de gemeente om het verkeersbesluit te nemen, overtuigt volgens de rechtbank niet. “De verkeersmaatregelen zijn erop gericht de wijk De Vijfhoek autoluw te maken door het verminderen van gemotoriseerd verkeer en langzaam verkeer te faciliteren. De maatregelen zien niet op de parkeermogelijkheden.”

Op de zitting zei de rechter dat de bewoners een civielrechtelijke procedure kunnen starten als zij vinden dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld, of een verzoek tot handhaving indienen voor zover de verkeersregels worden overtreden. “De rechtbank kan zich ook voorstellen dat de gemeente met hen in gesprek gaat om te kijken of de problemen waar ze tegenaan lopen op een andere manier kunnen worden opgelost of verminderd”, aldus de rechter.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen: , ,

Auteur: Erik Verheggen

Hoofdredacteur Mobiliteit, ProMedia Group