Rijk trekt 300 miljoen uit voor verbouwing Amsterdam CS en Zuid

Station Amsterdam Centraal, spoor, rails

Het kabinet investeert ruim 300 miljoen in de verbouwing van de stations Amsterdam Centraal en Amsterdam Zuid. Met dit geld wil de overheid de Amsterdamse stations klaarstomen voor de verwachte reizigersgroei in de Randstad. Het aantal treinen op Amsterdam CS moet groeien van 34 naar 57 treinen. 

Dit geld wordt gebruikt om op Amsterdam Zuid een vijfde en zesde spoor aan te leggen, terwijl het aantal sporen op Amsterdam CS juist wordt teruggebracht naar negen stuk. Dit ondanks een pleidooi van NS-directeur Roger van Boxtel om in ieder geval tien sporen te behouden en kritiek uit de OV-sector.

Investeringen

Hoewel het aantal sporen op Amsterdam CS wordt teruggebracht, zal het aantal treinen dat op dit station kan rijden wel worden verdubbeld door de verbouwing. Daarvoor trekt de staatssecretaris 150 miljoen euro extra uit. Samen met de regio Amsterdam is bovendien afgesproken om 200 miljoen euro te steken in Amsterdam Zuid, waarvan 35 miljoen van de regio komt. “Het besluit markeert de gemeenschappelijkheid van de opgave waar Rijk en regio voor staan om de groei van het OV op te kunnen vangen.”

“In de komende 10 jaar komen er in de Randstad nog zo’n 500.000 mensen bij”, aldus Van Veldhoven. Nu al reizen er dagelijks circa 200.000 reizigers via Amsterdam CS. “Deze mensen willen natuurlijk vlot naar hun werk, studie of familie en vrienden kunnen. Amsterdam Centraal moet daarom worden uitgebreid om te kunnen zorgen dat er elke tien minuten een trein komt. Ik ben blij dat ik samen met de regio Amsterdam kan investeren zodat de trein een nog aantrekkelijker alternatief wordt om van en naar Amsterdam te reizen”

Korte termijn-maatregel

De staatssecretaris zegt besloten te hebben om de twee Amsterdamse stations te verbouwen op basis van een analyse die ProRail en NS hebben uitgevoerd in opdracht van het ministerie. “Daaruit blijkt dat een variant met negen doorgaande perronsporen op Amsterdam Centraal en zes sporen op Amsterdam Zuid aansluit bij de vervoervraag van, naar en binnen Amsterdam en bijdraagt aan een robuuste dienstregeling.” Ze benadrukt ook dat het spoor wordt uitgebreid waar de grootste knelpunten waren voorzien.

Van Boxtel schreef in maart nog in een brief dat het ‘uitermate kwetsbaar’ zou zijn om slechts negen sporen te creëren op Amsterdam. “Dat is uitermate kwetsbaar richting de toekomst”, aldus Van Boxtel. “Kiezen voor negen sporen is een korte termijn-maatregel waarmee het spoor op de lange termijn op slot wordt gezet.” Er werd namelijk getwijfeld over de ruimte voor sprinters op CS en de ruimte voor internationale treinen op Zuid. Ook Rikus Spithorst van de Maatschappij voor Beter OV was allesbehalve positief.

Internationale treinen

Het is de bedoeling om die internationale treinen op Zuid te laten eindigen. Daarom moeten de faciliteiten op het station hier al op worden aangepast. Van Veldhoven zei maandag te hopen dat het vijfde en zesde spoor op Zuid uiterlijk in 2030 aangelegd zijn. “Voor de internationale reiziger betekent de uitbreiding dat ze gebruik kunnen maken van het straks nieuwe station Amsterdam Zuid. Binnenlandse reizigers kunnen straks met verschillende tienminutentreinen hun reis maken naar Amsterdam Centraal en Amsterdam Zuid. Hier liggen ook kansen om de IC-direct verder door te laten rijden.”

De staatssecretaris is bovendien van mening dat reizigers binnen Amsterdam meer reismogelijkheden krijgen door de Noord/Zuidlijn. “Door de investeringen wordt station Amsterdam Zuid klaargemaakt als internationale hub en wordt ruimte gecreëerd voor een hoogfrequente stedelijke OV-verbinding in combinatie met woningbouw langs de verbinding Schiphol – Amsterdam Centraal. Dit draagt bij aan de mobiliteitsoplossingen gekoppeld aan de forse opgave om in de regio Amsterdam te voorzien in 230.000 extra woningen tot 2040.”

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

3 reacties op “Rijk trekt 300 miljoen uit voor verbouwing Amsterdam CS en Zuid”

kees boer|23.06.18|20:04

In elk geval niks geen sporenvermindering op Amsterdam Centraal

Pat Rick|20.06.18|14:02

Met zo’n boekhoudersmentaliteit lost men de alleen de budgetproblemen op en de verkeersproblemen niet. Men schuift de echt grote investeringen voor zich uit, want er moet een alternatief komen voor de treinen door de Schipholtunnel d.m.v. een aparte metroverbinding. Men nu te afhankelijk van die Schipholtunnel. En moet men dus echt investeren in robuustheid voor een totaaloplossing, niet alleen op een paar punten.

Fred Andrioli|19.06.18|12:32

Amsterdam Zuid als station voor internationale treinen is een prima plan om het toerisme naar Amsterdam drastisch te beperken.