Verlies NS op Fyra-debacle terug gebracht tot 88 miljoen

Deze foto heeft de juiste afmetingen!

De NS heeft een deal gesloten met AnsaldoBreda, waardoor het totale verlies als gevolg van het V250-project met 37 miljoen euro wordt teruggebracht tot 88 miljoen. De bedrijven hebben een overeenkomst gesloten die inhoudt dat alle V250-treinen terug gaan naar de Italiaanse treinenbouwer en dat 125 miljoen euro wordt terugbetaald aan NS. Toekomstig te ontvangen betalingen als een gevolg van de verkoop van treinen door AnsaldoBreda zullen het waardeverlies met maximaal 21 miljoen euro verder verminderen.

AnsaldoBreda en haar moedermaatschappij Finmeccanica hebben dat met NS afgesproken inzake het Fyre-debacle. “De afronding is bereikt vanwege de voordelen die beide partijen zien in het voorkomen van lange juridische procedures, die anders de komende jaren veel energie en geld zouden vergen”, meldt NS.

V250-treinen

Onderdeel van de nieuw gevonden oplossing is dat alle V250-treinen terug gaan naar AB. Een praktische procedure voor de terugkeer wordt opgesteld, inclusief toestemming van de betrokken autoriteiten (voor zover nodig) voor het transport van de treinen.

Het akkoord geeft AnsaldoBreda de gelegenheid om treinen te verkopen aan andere klanten en deze aan te passen aan andere eisen en behoeften van dergelijke klanten. In geval van een succesvolle herverkoop, is er in de overeenkomst bepaald dat NS een extra betaling per verkochte trein ontvangt van de Italiaanse treinenbouwer, met een maximum van 21 miljoen euro.

Robuustheid

Beide partijen zijn van mening dat de treinen op termijn te herstellen zijn voor terugkeer naar commerciële inzet. Het verschil van mening tussen de partijen betrof een verschillende inschatting over de voorwaarden waaronder dit herstel mogelijk zou zijn.

NS:: “Fundamenteel ging het niet over de robuustheid van het ontwerp van de trein, maar vooral over aanvaardbare deadlines voor reparatie en inzetbaarheid die niet voldeden aan de NS-behoeften en over de financiële consequenties. Onderdeel van de overeenstemming is dat beide partijen afzien van financiële claims, inclusief die voor mogelijk geleden schade van beide zijden.”

Concessie

Deze deal van NS zorgt er echter wel voor dat de Maatschappij voor Beter OV vindt dat staatssecretaris Mansveld vorig jaar op grond van onjuiste informatie beslist heeft over de aanpassingen van de Fyra-concessie. “Daarom dient de staatssecretaris de concessie van de NS alsnog in te trekken”, zegt Rikus Spithorst.

“De NS heeft steeds gesteld dat het opknappen van de aan de kant gezette Ansaldo-treinen geen haalbare kaart was. Op grond daarvan heeft de staatssecretaris wegens ‘overmacht’ afgezien van de concessie-eis dat de dienst op de HSL-Zuid met hogesnelheidstreinen moet worden uitgevoerd. En koos zij voor samenvoeging van deze concessie met die voor het binnenlandse net”, licht hij toe.

Rijvaardig

“Nu laten de NS en AnsaldoBreda weten, dat de treinen weldegelijk rijvaardig kunnen worden gemaakt. Dat betekent dat de bodem – de treinen zouden niet kunnen worden gerepareerd – onder het besluit vandaan is gevallen. De staatssecretaris dient op grond van deze dwaling de samenvoeging van beide concessies ongedaan maken en een betere oplossing vinden voor de exploitatie van de hogesnelheidstreindienst tussen Nederland en België”, aldus Spithorst.

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.