NS trekt bezwaar in tegen samenloop Overijssel

Intercity, trein, NS

Spoorvervoerder NS heeft haar bezwaar tegen verdere samenloop op het spoornet tussen Wierden en Enschede ingetrokken. NS moet vanaf 2017 ruimte op het hoofdrailnet met Syntus delen. Deze vervoerder heeft de spoorconcessie voor het treinvervoer tussen Zwolle en Enschede en Zwolle en Kampen ten nadele van NS gewonnen. NS wilde garanties dat de bestaande dienstregeling niet in gevaar zou komen. Doordat daar nu nadere afspraken over zijn gemaakt, heeft NS het bezwaar ingetrokken.

Gedeputeerde Staten van Overijssel en NS hebben nu afspraken gemaakt om in onderling overleg tot een optimale spoorverdeling tussen Wierden en Enschede te komen. Mochten de provincie Overijssel en NS samen niet tot een oplossing komen, dan zal de staatssecretaris een knoop doorhakken.

Staatssecretaris Mansveld meldde eerder al in beantwoording van Kamervragen dat zij vindt dat de provincie Overijssel eerst met NS en Syntus om tafel moest gaan om er samen uit te komen. Door het bezwaar van NS dreigde Syntus in tijdnood te komen voor de aanschaf van nieuwe treinmaterieel voor het uitvoeren van de concessie. Nu NS het bezwaar heeft ingetrokken, kan Syntus nieuwe treinen gaan bestellen. Een eerdere verzoeningspoging die op 4 augustus door de provincie werd georganiseerd mislukte, omdat NS niet meteen met Syntus om tafel wilde zonder eerst met de provincie te hebben gesproken.

Bezwaar

Regionale vervoerder Syntus won eerder dit jaar de concessie voor treinvervoer tussen Zwolle en Enschede en Zwolle en Kampen. Deze spoorlijnen werden daarvoor nog onderhands gegund aan spoorvervoerder NS, maar werden dit jaar na decentralisatie voor het eerst openbaar aanbesteed. Nadat bekend werd dat Syntus de concessie had gewonnen, diende NS een bezwaar in bij de provincie Overijssel over de uitbreiding van de samenloop op het spoornet tussen Wierden en Enschede, waar ook NS met haar treinen rijdt.

Onderdeel van deze aanbesteding was het laten rijden van meer treinen in de spits, een zogenaamde ‘uitbreiding van de samenloop’. Hiertegen had NS bezwaar gemaakt aangezien dit gevolgen kan hebben voor de dienstverlening aan reizigers op het hoofdrailnet. De provincie en NS hebben de gemaakte afspraken daarover nu verduidelijkt. Met het intrekken van het bezwaar door NS is de gunning van de spoorconcessie aan Syntus nu definitief.

Uitbreiding treinen

De provincie, NS en Syntus gaan de komende periode samen kijken wat de mogelijkheden zijn voor uitbreiding van het aantal treinen op het traject Wierden-Enschede. Daarbij wordt onder andere gekeken of een uitbreiding voor een verbetering van de kwaliteit voor reizigers oplevert. Ook kijken zijn naar de financiële consequenties en of partijen niet belemmerd worden in het nakomen van hun concessie verplichtingen.

Mochten de partijen het niet samen eens worden, dan zal de staatssecretaris hierin bemiddelen of een definitief oordeel vellen.

Lees ook:

Mansveld: NS moet er samen met Overijssel en Syntus uitkomen

Auteur: Marieke van Gompel

1 reactie op “NS trekt bezwaar in tegen samenloop Overijssel”

kees boer|24.11.15|20:37

Wat een misselijke flauwe kul is dat van de NS,er zijn toch meerdere gedeeltes dat die samen met een andere vervoerder rijden zoals tussen Groningen en Groningen Europark,Arnhem-Arnhem Velperpoort/Elst en Maastricht en Maastricht Randwijck ? Samenexploitatie komt bij de bus ook wel eens voor zoals tussen Utrecht en Zeist