Rover vreest voor positie OV bij lagere snelheid in Amsterdam

Elektrische bussen GVB op Sloterdijk
Foto Dylan

Wordt bij het verlagen van de maximumsnelheid in de binnenstad van Amsterdam wel voldoende gekeken naar de negatieve effecten voor het openbaar vervoer? Reizigersvereniging Rover vindt van niet en vraagt de gemeente om deze gevolgen nogmaals te onderzoeken, waarbij beter wordt gekeken naar de concurrentiepositie van het OV.

Rover uit zijn zorgen in een brief aan het Amsterdamse gemeentebestuur, dat afgelopen zomer het voornemen uitsprak om de standaardsnelheid op de meeste wegen vanaf 2023 terug te brengen naar 30 kilometer per uur. Dat moet de verkeersveiligheid en leefbaarheid verbeteren en dat gaat volgens de reizigersvereniging samen met het bevorderen van OV-gebruik. Maar in de huidige vorm zouden de plannen het OV juist minder aantrekkelijk maken door langere reistijden en extra kosten.

Meer vrije banen

De gemeente wordt daarom vijf aandachtspunten meegegeven. Allereerst wordt gepleit voor betere doorstroming en prioritering van het OV, met meer vrije tram- en busbanen en prioriteit bij verkeerslichten. Op deze vrije banen wordt de maximumsnelheid namelijk niet verlaagd. Maar ook op wegen waar 30 kilometer per uur de norm wordt, zou een uitzondering moeten gelden als hier bijvoorbeeld drukke GVB-lijnen en R-netlijnen rijden.

Rover is dus bang dat de concurrentieverhouding van het OV ten opzichte van de auto verslechtert, omdat bussen en trams langzamer moeten rijden terwijl auto’s kunnen omrijden over de snelweg of wegen waar de snelheid niet omlaag gaat. Ook wordt gewaarschuwd dat maatregelen als drempels en rotondes het reiscomfort en de reistijd nog verder omlaag brengen.

En dan zijn er nog exploitatiekosten. Die kunnen volgens de vereniging fors toenemen als ritten langer gaan duren, omdat dan meer trams en bussen nodig zijn. Als dit gebeurt, zou de gemeente daarvoor moeten opdraaien. “Het alternatief is dat frequenties omlaag moeten of lijnen worden opgeheven – wat ook weer reizigers kost en dus tot minder inkomsten voor de vervoerders leidt”, schrijft Rover.

Gemeente erkent gevolgen

De gemeente Amsterdam is zich ervan bewust dat het verlagen van de maximumsnelheid de genoemde negatief effecten heeft voor het OV. In het beleidsvoornemen staat dat de extra omloop voor de tram op veel plekken tussen de één en twee minuten ligt en op busroutes kan oplopen tot zes minuten. Samen met de Vervoerregio, GVB en andere vervoerders is gekeken naar manieren om dit te verminderen. Daaronder valt het in stand houden van 50 kilometer per uur op vrijliggende banen en al dan niet tijdelijke uitzonderingen op specifieke routes.

“Tegelijkertijd hebben we geconstateerd dat voor een leefbare en toegankelijke stad ook het OV op veel plekken te maken zal krijgen met een lagere maximumsnelheid”, staat uitgelegd in de plannen. De gemeente verwacht echter dat het OV juist een steeds betere positie ten opzichte van de auto zal krijgen. Na invoering van de snelheidsverlaging wordt in de gaten gehouden of er alsnog extra maatregelen nodig zijn.

Lees ook: Deze tegenstrijdige effecten heeft een lagere snelheid op het busvervoer

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Dylan Metselaar

1 reactie op “Rover vreest voor positie OV bij lagere snelheid in Amsterdam”

Pat Rick|20.10.21|15:53

Rover moet vragen om verdere uitbouw van het metronetwerk als backbone van het OV. Brussel is alleen maar naar 30 km/u zone kunnen gaan door het GEN plus een uitgebreid metronetwerk. A’dam blijft achter met sub-standaard OV-oplossingen, die nu nog meer sub-standaard gaan worden. Een paar verkeerslichten omzetten zijn wat druppels op een gloeiende plaat. Kijk hoe OV wordt gedaan in steden als Vancouver, Stockholm (zelfde inwonertal), of Londen, NY. Waarom kan dat niet voor METROpoolregio A’dam?