GVB schaft eerste elektrische bussen aan

Impressie van elektrische bus van GVB
Foto: GVB

De eerste elektrische bussen van GVB zullen vanaf 2020 door Amsterdam gaan rijden. GVB heeft het contract getekend voor de levering van 31 bussen, die rijden op lijnen 15, 22 en 36. Al in 2013 werd door de gemeente gestart met een verkennend onderzoek naar de mogelijkheid om het busvervoer te elektrificeren.

Op basis van dit onderzoek hoopte Amsterdam ook te kunnen starten met een proefproject, om al in 2015 enkele dieselbussen te kunnen vervangen door een emissieloze variant. Die deadline is bij lange na niet gehaald. In 2014 was er nog sprake van dat er in Amsterdam trolleybussen zouden gaan rijden, die een deel van de rit kunnen aanhaken op de bovenleiding van de tram. Ook van dit plan werd uiteindelijk geen realiteit.

Verduurzamen busvloot

Dit is een eerste stap in het verduurzamen van de busvloot, laat directeur Alexandra van Huffelen weten. “Ik ben er trots op dat onze eerste 31 elektrische bussen er nu aankomen. Als stadsvervoerder dragen we hiermee bij aan schonere lucht in Amsterdam en het verlagen van onze eigen CO2-uitstoot. De komende jaren vervangen we onze hele busvloot, zo’n 200 voertuigen, door zero emissie-bussen waarmee we onze reizigers comfortabel en schoon kunnen vervoeren.”

De Amsterdamse wethouder van Verkeer & Vervoer Sharon Dijksma laat ook weten blij te zijn dat GVB nu een contract heeft getekend met VDL om de bussen te leveren. “We hebben de ambitie om in 2025 zoveel mogelijk uitstootvrij verkeer te hebben in de stad. De bussen moeten tegen die tijd emissievrij zijn. De aanschaf van deze 31 volledig uitstootvrije bussen is een heel mooie eerste stap op weg naar dat doel. Het betekent meer rust op de straten waar deze bussen gaan rijden en schonere lucht voor de buurten waar ze doorheen rijden. Dat is echt winst voor iedereen.”

Opportunity charging

Met de busfabrikant is behalve de levering van 31 bussen ook een optie voor nog eens 69 voertuigen afgesproken. Ook de laadinfrastructuur is opgenomen in het contract. De bussen zullen geladen worden door opportunity charging, waarbij de batterijpakketten ’s nachts geladen worden in de garage en overdag tussentijds bijgeladen worden via snellader.

Omdat de bussen starten en eindigen op busstation Sloterdijk, wordt daar de laadvoorziening ingericht voor tussentijds bijladen. Deze manier van laden is gekozen omdat dit het beste inpasbaar, haalbaar en betaalbaar is voor Amsterdam. Bij deze bussen is ook de verwarming volledig CO2-uitstootvrij. De gemeente Amsterdam, Vervoerregio Amsterdam en GVB werken bij dit project nauw samen en financieren dit project ook gezamenlijk.

Auteur: Inge Jacobs

2 reacties op “GVB schaft eerste elektrische bussen aan”

John Veerkamp|27.12.18|16:17

De technische levensduur van een voertuig is veel langer dan de economische, zeker bij voertuigen met een verbrandingsmotor. Onderhoud wordt duur. Bovendien is de snelheid van afvoer de laatste jaren voor een groot deel bepaald door de uitstootnormen. Dat geldt voor elektrische voertuigen niet. Wel zullen we een snelle ontwikkeling in energie-opslag, laadsystemen, vlootmanagement e.d. zien. Het aanpassen van een elektrisch voertuig is veel makkelijker en de restwaarde minder(geen 2dehands markt)

Wiebe Goossen|18.12.18|14:54

Toch blijft de verwondering over de termen ‘verduurzamen’ en ‘duurzaamheid’ in dit geval. Licht kan de toeschouwer menen dat deze bussen langer mee zullen gaan, hetgeen nog maar zeer de vraag is….