Plan btw-verhoging bemoeilijkt vaststellen OV-tarieven

Bus, tram en metro van GVB (foto: GVB Verbindt)
Bus, tram en metro van GVB (foto: GVB Verbindt)

Het vaststellen van de tarieven voor het openbaar vervoer in en rondom Amsterdam voor 2019 is een forse uitdaging. Niet alleen is de kostenontwikkeling met circa 3 procent voor 2019 hoger dan andere jaren, maar ook de voorgenomen btw-verhoging van 6 naar 9 procent van het kabinet Rutte-III moet verwerkt worden. Naar verwachting stijgen de OV-tarieven met 5,75 procent, meer dan de nu voorziene inflatie voor 2019.

De gehele OV-sector sprak zich al eerder uit tegen de voorgenomen btw-verhoging. Nadat het nieuwe kabinet die plannen bekendmaakte, waarschuwde branchevereniging OV-NL dat dit ertoe kan leiden dat minder mensen het OV kunnen gebruiken. OV-NL schatte dat tienduizenden reizigers getroffen zouden worden door de prijsverhoging en stelde dat het ook de concurrentiepositie van het openbaar vervoer zou verslechteren. De werkgroep Verkeer en Vervoer van de Vervoerregio Amsterdam heeft aandacht gevraagd voor de verslechtering van de positie van het OV door deze maatregel.

Verhoging tariefindex

Het Dagelijkse Bestuur van de Vervoerregio Amsterdam moet dit najaar weer de nieuwe tarieven vaststellen en spreekt over een bijzonder situatie nu de prijs van een OV-kaartje waarschijnlijk flink hoger wordt. Daarbij hebben vervoerders overheden ook al gevraagd om de Landelijk Tariefindex (LTI) aan te passen met 7,4 procent, om zo de vraaguitval en dus lagere inkomsten op te vangen die verwacht worden als voor het OV 9 procent btw moet worden betaald. Die verhoging is tijdens een vergadering van het Regionaal Openbaar Vervoerberaad van de hand gewezen.

Nu moet echter gezocht worden naar een oplossing voor het vraagstuk van het hogere btw-tarief, omdat er daardoor gevreesd wordt voor een slechtere concurrentiepositie van het OV ten opzichte van de auto. Daar komt nog bovenop dat mensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer fors getroffen kunnen worden in de portemonnee. “Deze effecten zullen wellicht niet of onvoldoende gecompenseerd kunnen worden door maatregelen zoals die door het kabinet elders in het fiscale stelsel zullen worden opgenomen”, schrijft de Vervoerregio.

12 miljoen

Het is overigens aan het kabinet om de btw-verhoging door te voeren en die zal dan worden doorgevoerd in de LTI. De Vervoerregio heeft daarom geen ruimte om een lager basistarief te hanteren, maar kan er wel voor kiezen om dit landelijke tarief niet door te rekenen in de regionale tarieven. Dit betekent echter dat vervoerders gecompenseerd moeten worden, want het niet doorvoeren van de btw-verhoging kan voor alle concessies in de Vervoerregio samen leiden tot een negatieve kostenpost van 12 miljoen euro per jaar.

Het is natuurlijk een optie dat de Vervoerregio dit zelf compenseert, maar dit houdt een flinke extra investering in voor de Vervoerregio. Dit geld kan dan niet op een andere plek worden ingezet. De Vervoerregio zoekt nu naar een oplossing waarbij de mogelijke btw-verhoging wel wordt gecompenseerd, maar niet de vraaguitval van reizigers die de vervoerders nu voorspellen door deze maatregel. Uiterlijk op 15 november moet een besluit over de tarieven worden genomen.

Lees ook:

BusVision Congres 2018 banner

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

1 reactie op “Plan btw-verhoging bemoeilijkt vaststellen OV-tarieven”

Gerjan van Oosten|11.09.18|12:30

BTW-verhoging op essentiële zaken als OV en voedsel is een slecht idee. Ik heb het al veel vaker gezegd, maar we worden geregeerd door een stel idioten. Ze geven geld weg aan buitenlandse investeerders en verwaarlozen hun eigen bevolking. Wie bij de volgende verkiezingen op ze stemt, is gewoon ‘een beetje dom’.