Kamervragen

Ministerie heeft geen zicht op verzuim in streekvervoer: ‘Ligt bij vervoerders’

Busstation met streekbussen (foto ter illustratie). Foto: Shutterstock, Africa Studio

Het is niet aan de overheid om gegevens te verzamelen over ziekteverzuim in het streekvervoer. Dat schrijft de inmiddels oud-minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat in antwoord op Kamervragen. Een overzicht van hoe het precies gesteld is met het verzuim onder bijvoorbeeld chauffeurs, is er dus niet.

De vragen, die nog voor de kabinetswissel van deze week door Harbers zijn beantwoord, waren gesteld door de Socialistische Partij (SP) na berichten over hoog ziekteverzuim in een aantal ov-concessies. Zo zou het verzuim bij Arriva in Twente rond de 30 procent liggen. SP’er Bart van Kent wilde daarom van het kabinet weten of er afspraken zijn gemaakt met vervoerders om dit verzuim terug te brengen en of zij bereid is informatie over het ziekteverzuim op te vragen bij vervoerders.

Volgens Harbers is verzuim onderwerp van gesprek in het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB), bijvoorbeeld door succesvolle aanpakken te delen. Arbeidsvoorwaarden zijn echter nadrukkelijk voorbehouden voor “de cao-tafel”, schrijft de bewindsman.

Personeelsbeleid

Harbers zegt ook geen nadere cijfers te kunnen verstrekken over het verzuim. “De vervoersbedrijven zijn als werkgevers verantwoordelijk voor het personeelsbeleid. De cijfers over ziekteverzuim zijn onderdeel van de bedrijfsvoering en hoeven niet aan de concessieverlenende overheden gerapporteerd te worden. Om deze reden worden hierover ook geen cijfers bijgehouden door de regionale overheden of door het Ministerie van IenW”, aldus de voormalig minister.

Volgens Harbers zijn de oorzaken van het ziekteverzuim onder het ov-personeel zijn “volgens de vervoerders wisselend”. Daarnaast is ook niet op alle plekken in Nederland sprake van hoog verzuim, schrijft hij. “In sommige gevallen is het verzuim bijvoorbeeld al grotendeels gedaald tot het niveau van voor corona. Daarnaast ligt het verzuim bij vervoersbedrijven in andere landen ook hoger dan de landelijke gemiddelden.”

Werkdruk

Wel is het volgens Harbers zo dat de personeelskrapte in het ov zorgt voor een hogere werkdruk onder bestaand personeel. “Dit is met name het geval in concessies waar niet of weinig is afgeschaald in de dienstregeling.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Erik Verheggen

Hoofdredacteur Mobiliteit, ProMedia Group