GENDERDATAKLOOF

Ook Groningse politiek wil dat veiligheid vrouwen in het ov serieus wordt genomen

Veiligheid ov
Meerdere politieke partijen in de Provinciale Staten van Groningen willen dat de veiligheidsbeleving onder reizigers voortaan ook wordt onderzocht op gender. Foto: LeManna / Shutterstock

De Groningse Statenfractie van GroenLinks wil dat de veiligheidsbeleving onder vrouwen in het ov serieuzer wordt genomen. De partij roept, samen met D66, PvdD en de Partij voor het Noorden, het Groningse provinciecollege en het OV-bureau Groningen Drenthe op om te komen met concrete maatregelen om de sociale veiligheid in het ov en op de stations te verbeteren. Zo moeten onveiligheidsgevoelens volgens de partijen categorisch worden gerapporteerd.

Om te beginnen moet volgens de partijen in veiligheidsonderzoeken wel degelijk onderscheid worden gemaakt tussen mannen en vrouwen. Dit om een completer beeld te krijgen van de sociale veiligheidsbeleving. De aanleiding is een onderzoek van het journalistieke onderzoeksprogramma Pointer (KRO-NCRV) waaruit blijkt dat 91 procent van de vrouwen zich onveilig voelt op trein-, metro- en busstations. Daarnaast gaf 82 procent aan zich ook onveilig te voelen in de trein, tram, metro en bus. In veel onderzoeken wordt het verband tussen gender en veiligheidsbeleving tegenwoordig niet meer onderzocht.

De partijen willen weten of er bij de provincie, het OV-bureau Groningen Drenthe en de vervoerders in die regio eerder signalen zijn binnengekomen dat vrouwen zich onveilig voelen in het openbaar vervoer en op stations. Volgens GroenLinks is het gevoel van veiligheid “subjectief” en kan dat tussen mensen onderling verschillen. “Inclusief openbaar vervoer dat voor iedereen toegankelijk is vereist onderscheid in beleid gemaakt door verschillende sociale (on)veiligheidsbelevenissen voor mannen, vrouwen en overige groepen”, aldus de links-progressieve partij.

Alles op één hoop

Uit de jaarlijkse Klantenbarometer van kennisplatform CROW blijkt echter dat, wanneer de scores voor alle reizigers worden opgeteld (zowel man als vrouw en zowel hetero als LHBTIQ+’er), zij zich juist erg veilig voelen in het ov. In dat onderzoek krijgt de veiligheidsbeleving in het ov dan ook gemiddeld een 8,0. NS staat achter deze manier van enquêteren, want volgens ’s Lands grootste publiekelijk vervoerder zijn alle mensen gelijk: ongeacht gender, seksualiteit, afkomst of geloof.

Maar: door niet specifiek te onderzoeken wie zich wél veilig voelt in het ov en wie niet, vertekenen de cijfers, zo concludeerden de provincies Zuid-Holland en de Vervoerregio Amsterdam recentelijk. Zij onderzoeken de veiligheidsbeleving onder bijvoorbeeld vrouwen tegenwoordig dus wel op gender, en dat willen de partijen in Groningen nu ook. GroenLinks Groningen schetst dat de onderzoekshandelingen van de Klantenbarometer en NS leidt tot een genderdatakloof.

Auteur: Kenneth Steffers

Kenneth Steffers is (politiek) verslaggever, journalist en redacteur voor Mobiliteit.nl