Tweede Kamerkiezingen

Wybren van Haga (BVNL) pleit voor gratis openbaar vervoer

Wybren van Haga BVNL
Foto: Wybren van Haga (BVNL) wil met het openbaar vervoer in Nederland gratis maken. Jeroen Meuwsen Fotografie

Belang Van Nederland, de politieke partij van Wybren van Haga, streeft ernaar om gratis openbaar vervoer aan te bieden aan alle burgers in Nederland. Het voornemen wordt volgens de partij zelfs een van de speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen in november.

Partijleider Wybren van Haga benadrukt daarbij het belang van daadwerkelijke vooruitgang en beweging, zowel symbolisch als letterlijk. Het idee om gratis openbaar vervoer te implementeren is een van de prominente speerpunten in het nog uit te rollen verkiezingsprogramma. Dit voorstel belooft niet alleen kosteloos toegankelijk vervoer voor alle inwoners, maar heeft ook brede implicaties voor ondernemers, werkgevers en verschillende sectoren binnen de samenleving. “We zwengelen de motor van ons land weer aan en zorgen dat alle wielen weer gaan draaien. Alleen zo kunnen we meters maken”, aldus Van Haga.

Pluspunten

Een van de directe gevolgen van gratis openbaar vervoer is volgens BVNL het verminderen van de kosten en administratieve lasten voor bedrijven en werkgevers. “Dit zal leiden tot verhoogde arbeidsmobiliteit en productiviteit, waardoor knelpunten in essentiële sectoren zoals de gezondheidszorg en het onderwijs verminderen. Bovendien zal het bevorderen van mobiliteit en het verminderen van financiële belemmeringen resulteren in minder afhankelijkheid van uitkeringen, terwijl ook de mogelijkheden voor mantelzorgers toenemen. Het verminderen van verkeersopstoppingen, parkeerproblemen en de aanwezigheid van auto’s in steden zal leiden tot schonere lucht en meer sociale interactie, waardoor de sociale samenhang wordt versterkt”, zo luidt de argumentatie.

Individuele vrijheid

Wybren van Haga benadrukt dat gratis openbaar vervoer tevens een belangrijke bijdrage levert aan individuele vrijheid. BVNL presenteert zichzelf graag als een partij die vrijheid hoog in het vaandel heeft staan. De partij is dan ook van mening dat elk individu de mogelijkheid moet hebben om zijn of haar leven op persoonlijke wijze vorm te geven. Toegang tot vervoer wordt door Van Haga gezien als een sleutelrol in het waarborgen van bestaanszekerheid en maatschappelijke deelname.

Klimaat- en stikstoffonds

65-plussers en studenten komen volgens het implementatieplan als eerste in aanmerking voor gratis openbaar vervoer. “Deze groepen zijn vaak afhankelijk van het openbaar vervoer en zullen direct profiteren van deze maatregel”, aldus BVNL. Een kanttekening die hierbij geplaatst moet worden is dat op verschillende plekken in Nederland senioren al gratis met de bus kunnen reizen.

De financiering van het plan moet worden ondersteund vanuit het klimaat- en stikstoffonds, waarbij de kosten over de komende jaren worden uitgespreid. “Dit geeft blijk van een gedegen benadering om duurzame veranderingen te bewerkstelligen”, zo besluit BVNL.

Lees ook:

Auteur: Merijn van Merrienboer