Bereikbaarheid

Metropoolregio Rotterdam Den Haag investeert honderden miljoenen in ov

Foto: Burgemeesters en inwoners van de metropoolregio vieren gezamenlijk de totstandkoming van Strategische Agenda van regio Rotterdam Den Haag Tom Pilzecker

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) investeert de komende vier jaar 700 miljoen euro in betere bereikbaarheid. Het geld wordt onder andere gebruikt voor een extra oeververbinding in Rotterdam, om de metro en RandstadRail vaker en sneller te laten rijden en om een betere verbinding aan te leggen tussen Binckhorst en Den Haag. 

Extra inzet op metro, tram, trein en bus zorgt, volgens het bestuur van de MRDH, voor een duurzame en betere verbinding tussen dorpen en steden in het metropoolgebied. Naast eerder genoemde investeringen wordt ook de spoorlijn Leiden-Dordrecht aangepast; zodat inwoners twaalf keer per uur een citysprinter kunnen nemen, krijgt Ridderkerk een snelle busverbinding en wordt het station Spijkenisse Centrum gerenoveerd.

‘Mensen komen lopend, met de fiets, auto of met ander ov op een bepaalde halte of station terecht en willen verder reizen. De komende vier jaar worden achttien van zulke ov-knooppunten, verspreid over de hele metropoolregio, verbeterd. Verder wordt geld gestoken in beheer- en onderhoudsprojecten van het regionaal ov. Voor de ambitie om het regionaal ov-netwerk te versterken is 204 miljoen euro beschikbaar’, schrijft het bestuur in een persverklaring.

‘Vervoerders moeten vanuit een financieel solide basis kunnen bouwen aan het ov van de toekomst. Dat is nodig om nieuwe ov-verbindingen te realiseren en bestaande verbindingen goed te onderhouden en te versterken en daarom zullen we om structureel meer geld bij van het Rijk vragen’, stelt het bestuur.

In tegenstelling tot het voornemen om nu flink te investeren in het openbaar vervoer, adviseerde de MRDH begin dit jaar nog om twee tramlijnen (4 en 8) in Rotterdam in te korten. In een verhitte gemeenteraadsvergadering werd er toen ingestemd met het plan.

Andere investeringen

Er wordt niet alleen maar geïnvesteerd in het openbaar vervoer. Ook andere vormen van mobiliteit kunnen rekenen op een flinke financiële injectie. ‘Daar waar mensen sterk afhankelijk zijn van de auto, zoals in Voorne aan Zee, wordt ingezet op verbreding van de N57. Ook komt er zo’n 100 kilometer aan vernieuwde metropolitane fietspaden bij. Meer mensen en sneller openbaar vervoer maken het ook nodig om maatregelen te treffen die het verkeer veiliger maken. Daarom investeren we de komende vier jaar 100 miljoen euro in projecten die dat ondersteunen, zoals lespakketten over verkeersveiligheid op basis- en middelbare scholen’, aldus het MRDH.

De plannen zijn vastgelegd in een strategische agenda die bijdraagt aan brede welvaart voor de huidige inwoners en 400.000 nieuwe mensen die er naar schatting in 2040 in de metropoolregio wonen. Het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag stelde deze gezamenlijk regionale aanpak vrijdag vast.

Lees ook:

Auteur: Merijn van Merrienboer

2 reacties op “Metropoolregio Rotterdam Den Haag investeert honderden miljoenen in ov”

Jomi Krijko|13.06.23|22:06

De firma Gebakken Lucht bv laat weer van zich horen. Over de spoorlijn Leiden – Dordrecht hebben ze nog steeds geen millimeter zeggenschap. Tariefintegratie tussen NS en overige vervoerders krijgen ze niet voor elkaar. De RET laten ze zijn gang gaan met de verwaarlozing van het tram- en busnet. Het enige waar de arrogante burocraten van de MRDH goed in zijn is het slopen van het Rotterdamse tramnet.
De beste doelstelling zou hun eigen opheffing zijn.

Cornelius Koelewijn|30.05.23|12:15

Propaganda van een ondemocratische bestuurslaag.

En inderdaad sloopt de MRDH het Rotterdamse tramnet.