Burgerberaad

Dialoog met 11.000 mensen over aanleg Lelylijn

Lelylijn
De plannen voor de Lelylijn zijn al jaren bekend. Ministerie van IenW

Ruim 11.000 mensen hebben meegedaan aan een online burgerraadpleging over de plannen voor de Lelylijn. De belangrijkste uitkomsten zijn dat inwoners willen dat de lijn zorgt voor een snellere spoorverbinding tussen Noordelijk-Nederland en de Randstad en dat de natuur zo min mogelijk last heeft van de nieuwe spoorverbinding.

De raadpleging is uitgevoerd in opdracht van het projectteam Lelylijn, een samenwerking van de rijksoverheid en de regionale overheden van Noordelijk Nederland. Het is de eerste keer dat inwoners al zo vroeg betrokken worden bij infrastructurele plannen, normaal gesproken is er pas later in het proces ruimte voor participatie. De online raadpleging stelde inwoners niet de vraag of zij voor of tegen de spoorverbinding zijn, maar bood ruimte om voorkeuren, zorgen en ideeën te delen met de overheid.

Vorige maand heeft het Europees Parlement de beoogde spoorlijn, de lijn Zwolle-Münster en de lijn Emmen-Rheine toegevoegd aan het Europese spoornetwerk. “Een snelle Lelylijn met respect voor de natuur en behoud van de regionale identiteit: dat is een gedeeld beeld uit de raadpleging”, vertelt Commissaris van de Koning van Groningen, René Paas. Verder blijkt uit het burgerberaad dat een ander belangrijk thema voor inwoners van Noordelijk Nederland is dat de lijn zorgt voor kansengelijkheid en een sterkere economie.

Representatief

De uitkomsten van de raadpleging zijn onderverdeeld in drie groepen: een groep die representatieve uitkomsten geeft voor inwoners uit Noordelijk-Nederland, een groep die representatieve uitkomsten geeft voor inwoners uit heel Nederland en de uitkomsten van de open raadpleging die door iedereen ingevuld kon worden. Er zitten geen grote verschillen tussen de twee representatieve groepen. Wat opvalt is dat de representatieve groep uit Noordelijk-Nederland het stimuleren van een fijne baan, goede bereikbaarheid en een sterke economie belangrijker vindt. Bij de representatieve groep Nederlanders scoort het stimuleren van de trein ten opzichte van de auto en het vliegtuig hoger.

De uitkomsten van de open raadpleging wijken meer af van de representatieve groepen. Een korte reistijd krijgt de hoogste waardering in deze groep. Ook zijn er veel ideeën en zorgen aangeleverd via de online raadpleging. Zo hebben mensen minder de voorkeur voor een snelle lijn als dit tot veel overlast leidt voor omwonenden en er niet of nauwelijks tussenstations zijn tussen Groningen/Leeuwarden en Amsterdam.

“Het doet mij goed dat zoveel mensen de moeite hebben genomen om de raadpleging in te vullen en hun ideeën over de verbinding hebben doorgegeven”, aldus de reactie van Staatssecretaris Vivianne Heijnen. “Met dit onderzoek hebben we de keukentafel met de tekentafel verbonden en dat is van onschatbare waarde. Ik vind het heel belangrijk om te weten wat inwoners willen, wat ze verwachten en waar hun zorgen zitten. Ik zal deze uitkomsten dan ook zeker meenemen in de verdere uitwerking van de plannen”, vervolgt ze.

Vervolg

De uitkomsten en ideeën van het burgerberaad worden meegewogen in de verschillende alternatieven die uitgewerkt en de voor- en nadelen worden in kaart gebracht. De plannen worden nog verder uitgewerkt voordat een definitief besluit voor de aanleg wordt genomen.

Het doel is dat rijk en regio in het najaar van 2024 samen een voorkeursvariant hebben vastgesteld, waarvoor de bijbehorende financiering is gevonden.

Lees ook: 

Auteur: Merijn van Merrienboer

1 reactie op “Dialoog met 11.000 mensen over aanleg Lelylijn”

Kees Boer|20.05.23|12:05

lievervanddag dan morgen mee beginnen met de aanleg