Kort geding

Hof: onderhandse gunning treinconcessie aan NS mag doorgaan

Conducteur NS
Foto ter illustratie. Foto: ProMedia/Sander van Vliet.

De gunning aan NS door de overheid om de komende jaren grote delen van het Nederlandse spoor uit te baten, kan vooralsnog doorgaan. Regionale treinvervoerders, verenigd in de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN), hebben een daartegen aangespannen kort geding in hoger beroep verloren. In december kreeg FMN ook al ongelijk van de rechter.

Onder FMN vallen treinvervoerders als Arriva, Transdev, Qbuzz en Keolis. Zij waren het er niet mee eens dat de overheid van plan is het hoofdrailnet zonder aanbestedingsprocedure aan NS te geven, een zogeheten onderhandse gunning, voor de periode van tien jaar. Die manier van gunnen gaat volgens FMN in tegen Europese regelgeving, die stelt dat ook andere partijen een kans moeten krijgen om op het hoofdrailnet te kunnen rijden. Weliswaar hebben de vervoerders uit FMN in Nederland enkele regionale treinen, maar die trajecten vallen buiten het hoofdrailnet.

Kort geding

Daarom spande FMN eind oktober vorig jaar een kort geding aan. Daarmee wilden de treinvervoerders dat het aanbestedingsproces voor het hoofdrailnet aan NS werd gestopt totdat de rechter uitspraak had gedaan in een bodemprocedure, later dit jaar. Maar de rechtbank van Den Haag oordeelde eerder al dat er niet van kan worden uitgegaan dat de overheid met de gunning handelt in strijd met Europese wet- en regelgeving. Het gerechtshof houdt die uitspraak in stand.

Die uitspraak van de bodemprocedure wordt in mei van dit jaar verwacht. Mocht de rechter dan wel van oordeel zijn dat de Europese regels niet worden nageleefd, dan kan de onderhandse gunning alsnog van tafel gaan.

Lees ook:

Auteur: Olivier Smits/ANP