Vervoerregio Amsterdam wordt aandeelhouder GVB

Bus, tram en metro van GVB (foto: GVB Verbindt)
Bus, tram en metro van GVB (foto: GVB Verbindt)

De OV-keten in Amsterdam wordt anders ingericht, waarbij de Vervoerregio aandeelhouder wordt van GVB. Herverdeling van taken en verantwoordelijkheden moet zorgen voor een verstevigde samenwerking tussen de stadsvervoerder, gemeente en vervoersautoriteit.

De belangrijkste verandering is dat het opdrachtgeverschap voor het beheer en onderhoud van de tram en metro en investeringen in railinfra vanaf 1 januari 2022 wordt overgeheveld van de gemeente naar de Vervoerregio. Het idee is dat investeringen in railinfrastructuur hierdoor beter kunnen worden afgestemd met die in materieel of exploitatie. Ook zorgt dit ervoor dat beheer en onderhoud beter voorspelbaar wordt en duidelijker is voor wiens rekening en risico investeringen zijn.

Prioriteitsaandeel

Om die zeggenschap mogelijk te maken, heeft de Regioraad van de Vervoerregio ingestemd met het aandeelhouderschap in GVB. Nu is de gemeente Amsterdam volledig aandeelhouder van de stadsvervoerder. Bij verlenging van de concessie werd gekozen voor een overeenkomst met de Vervoerregio die het mogelijk maakte om via de gemeente beslissende zeggenschap binnen GVB uit te oefenen.

In de nieuwe situatie wordt een extra aandeel gecreëerd en verwerft de Vervoerregio 1 van de 20.001 aandelen. Het gaat dan wel om een prioriteitsaandeel met een stem die voor 50 procent meetelt bij strategische beslissingen binnen dochterondernemingen GVB Exploitatie BV en Railfinfra BV. Hierdoor kunnen de concessie Amsterdam én opdrachten met betrekking tot exploitatie en beheer en onderhoud van railinfrastructuur onderhands aan GVB worden gegund.

“Het zorgt op die manier voor continuïteit en behoud van de kwaliteit van het openbaar vervoer, inzet van kennis en kunde van GVB voor het beheer en onderhoud en daarmee de beschikbaarheid van tram en metro voor de reiziger”, aldus de partijen in een gezamenlijk schrijven.

Eindfase

Eerder werd al vanuit het college van B&W van de gemeente Amsterdam en GVB-directie groen licht gegeven.. Voor de gemeente heeft het besluit tot gevolg dat de directie Metro en Tram met ingang van volgend jaar wordt opgeheven. Het college heeft ingestemd met het definitieve besluit tot reorganisatie van het OV-domein en de oprichting van een nieuwe directie Bijzondere Projecten binnen het gemeentelijke cluster Ruimte en Economie. De directie van GVB heeft positief besloten over de oprichting en het ontwerp van GVB Railinfra BV.

Nu ook de Vervoerregio heeft ingestemd met de wijzigingen, is het implementatietraject in de laatste fase aanbeland. Het is de bedoeling dat dit de komende maanden wordt afgerond, zodat het Amsterdamse OV na de jaarwisseling volgens de nieuwe rollen en verantwoordelijkheden wordt georganiseerd.

Lees ook: Gemeente, GVB en Vervoerregio vragen hulp bij samenwerking

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Dylan Metselaar

3 reacties op “Vervoerregio Amsterdam wordt aandeelhouder GVB”

Rob Wilders|09.11.21|16:30

Bijna 20 jaar geleden werd de aanbesteding in Limburg uitgesteld omdat de provincie en een aantal gemeenten voor 11% eigenaar waren van Hermes. Nadat de aandelen overgedragen waren, kon de aanbesteding pas van start. Anders had vervoerbedrijf Hermes niet eens mogen inschrijven! Of zijn de EG-regels ineens gewijzigd?

MF K|08.11.21|16:55

Dit kan 2 kanten opgaan, de goede wanneer er nu minder Amsterdam gericht gedacht wordt en tegelijk de voorkeursgunning voor het gvb komt te vervallen en de slechte nl. het omgekeerde effect door belangenverstrengeling binnen de Vervoerregio (meer krenten uit de pap naar het gvb) en de restjes voor de concurrentie wat minder interessant zal zijn en wat de regioreziger niet ten goede zal komen. Kans op slechtere frequenties en meer overstappen zie plannen Uithoornlijn en praktijk Noord/Zuidlijn

Pat Rick|05.11.21|17:28

Het zal zeker helpen om de Amsterdamse metro verder uit te rollen en dit de backbone te maken van hoogwaardig en hoogfrequent vervoer in de vervoersregio