Onderhandelingen over vroegpensioen streekvervoer mislukt

Breng-bussen op station Nijmegen
Foto Inge

Onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers in het streekvervoer hebben niet geleid tot een regeling om vervroegd uit te kunnen treden. In mei lagen er nog plannen voor een regeling waarbij medewerkers die tien jaar in de sector werken maximaal twee jaar voor de AOW-leeftijd konden stoppen met werken. Maar in gesprekken om dit verder uit te werken, zijn de onderhandelingen vastgelopen.

De vakbonden stelden hun achterban in mei op de hoogte van het bereikte resultaat en gingen ervan uit dat alleen nog de puntjes op de i moesten worden gezet om tot een definitieve regeling te komen. In gesprekken daarover werden de onderhandelingen deze maand echter ‘opgeblazen’ door de Vereniging werkgevers openbaar vervoer (VWOV), zo is de uitleg van FNV Streekvervoer. “Door twee maal met aanvullende financiële eisen te komen om vervolgens hun voorstel in te trekken.”

De werkgeversvereniging was woensdag niet bereikbaar voor een reactie.

Hoge gemiddelde leeftijd

Marco Bouma, vakbondsbestuurder van FNV, spreekt van een onbegrijpelijk besluit. “Werkgevers hebben zich samen met ons gecommitteerd aan het creëren van een regeling om ouderen na jarenlang zwaar en onregelmatig werk eerder te kunnen laten stoppen. De gemiddelde leeftijd ligt erg hoog in de sector. Het ziekteverzuim onder ouderen is fors en het pensioenakkoord biedt werkgevers de mogelijkheid om oudere werknemers tegen een fatsoenlijk inkomen eerder te laten stoppen.”

De vakbonden voelen zich niet serieus genomen door het verloop van de onderhandelingen, vult bestuurder Marijn van der Gaag aan. Hij is er niet over te spreken dat de werkgevers in een vergevorderd stadium opnieuw wilden onderhandelen over financiering, door een beroep te doen op het potje van levensloopregeling en vitaliteitsgelden. “Dat betekent dat je geen afspraken met elkaar kunt maken. En dat is uiterst onbetrouwbaar.” De bonden gaan hun achterban raadplegen over hoe het nu verder moet.

Nieuwe cao

Bij de onderhandelingen voor een nieuwe cao in het streekvervoer werd vorig jaar ‘maximale inspanning’ afgesproken om te komen tot een aparte regeling om eerder te kunnen stoppen met werken. In het pensioenakkoord is geregeld dat in cao’s afspraken kunnen worden gemaakt om maximaal drie jaar vervroegd uit te treden. Er moet binnenkort ook alweer worden gestart met de onderhandelingen voor een nieuwe cao, omdat de huidige per 1 juli 2021 is verlopen.

Lees ook: Akkoord cao Streekvervoer: geen loonsverhoging, wel baangarantie

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Dylan Metselaar

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.