Kabinet maakt 1,5 miljard vrij voor OV-bedrijven

Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Het kabinet komt met een steunpakket van 1,5 miljard euro om ervoor te zorgen dat het OV kan blijven rijden. De reizigersaantallen in het openbaar vervoer zijn de afgelopen tijd fors teruggelopen, terwijl de kosten juist hoger zijn geworden. Dit zorgt voor een aanzienlijk financieel tekort bij vervoerders. Eerder stelden de vervoerders dat in het stads- en streekvervoer tussen de 800 miljoen en 1 miljard wordt misgelopen, terwijl NS ook nog 1 miljard nodig heeft. 

Een maand geleden beloofde het Rijk alle vervoerders al tegemoet te komen met een beschikbaarheidsvergoeding, maar de uitwerking liet nog een tijd op zich wachten. Vorige week legde staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat uit dat de financiële regeling een ingewikkelde puzzel is en het daarom een tijdje duurde om goede afspraken te maken.

Beschikbaarheidsvergoeding

Inmiddels is het akkoord bereikt en Van Veldhoven heeft het besluit over de beschikbaarheidsvergoeding vrijdag toegelicht in het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB). Vervoerders en decentrale overheden hebben het pakket omarmd. Van Veldhoven: “Het openbaar vervoer heeft zich de afgelopen maanden van zijn beste kant laten zien.”

“Zorgmedewerkers werden naar het ziekenhuis vervoerd en ook werknemers van supermarkten, vuilnisophaaldiensten, politie en brandweer kwamen met het OV op hun werk. Tegelijkertijd is er keihard gewerkt om treinen, trams, bussen, metro’s, veerboten, ponten, stations en haltes corona-proof te maken. Veel dank aan alle OV-medewerkers, van buschauffeur tot schoonmaker en van servicemedewerker tot machinist. Het OV is een essentiële schakel in onze samenleving en dat onderstrepen we met deze vergoeding.”

Eigen bijdrage vervoerders

De beschikbaarheidsvergoeding geldt voor al het OV onder een concessie in Nederland en loopt van 1 maart tot het einde van dit jaar. Voor die periode zullen de decentrale overheden en het ministerie van OCW de bijdragen vanuit de huidige concessieafspraken en de OV-studentenkaart doorbetalen. Aan de andere kant worden NS, het stads- en streekvervoer en de Friese Waddenveren zelf gevraagd ook een passende bijdrage leveren. Deze is vastgesteld op maximaal 7 procent van de kosten.

Door deze regeling van het Rijk komt de kostendekkingsgraad voor het openbaar vervoer uit op 93 procent. Voor OV-bedrijven die kunnen aantonen dat er bedrijfseconomisch geen andere mogelijkheid is dan de dienstregeling af te schalen om continuïteit te borgen, bestaat de mogelijkheid om tot maximaal 95 procent te worden gecompenseerd.

De hele regeling bedraagt op deze manier naar verwachting zo’n 1,5 miljard euro. Het Rijk heeft voor de OV-sector voorwaarden aan de regeling verbonden, net als bij veel andere corona-regelingen. De vervoerders mogen geen dividend uitkeren en er worden geen bonussen of ontslagvergoedingen aan bestuurders verstrekt.

Wijziging

Het kabinet wil samen met de decentrale overheden en de vervoerders aan de slag met de financiële opgaven voor de OV-sector. Dit betekent volgens het ministerie scherp blijven op de kostenontwikkeling én er gezamenlijk voor zorgen dat het aantal reizigers veilig stapsgewijs kan worden vergroot.

Het is de verwachting dat de komende maanden meer sectoren stap voor stap openen en daardoor ook dat het aantal reizigers zal toenemen. Dit betekent dan ook dat de reizigersinkomsten weer langzaam gaan stijgen. “Naarmate de reizigersaantallen harder stijgen dan verwacht, zal de benodigde bijdrage vanuit het Rijk juist lager uitvallen”, aldus het ministerie.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.