NS-directeur Risicobeheersing Zijderveld vertrekt

Susi Zijderveld (foto: NS)
Nederland, Utrecht, 14-06-2017 Susi Zijderveld, Lid van raad van bestuur, CRO bij NS Foto; Arenda Oomen

Susi Zijderveld zal op 1 mei stoppen als directeur Risicobeheersing bij spoorvervoerder NS. Zijderveld startte begin 2016 bij NS, op het moment dat de vervoerder aan de slag moest met enkele verbeterpunten na de onregelmatigheden bij de aanbesteding van het OV in Limburg en de Parlementaire Enquête Commissie Fyra. Dit was een van de zaken waarvoor Zijderveld verantwoordelijk werd.

“NS heeft de afgelopen jaren grote stappen gezet in het verbeteren van de interne procedures en risicobeheersing”, aldus de vertrekkende topvrouw. “Dit is een omvangrijk en intensief traject geweest. We kunnen trots zijn op het halen van alle gestelde doelen en de succesvolle invoering van alle verbetermaatregelen. NS laat hiermee zien aantoonbaar geleerd te hebben van het verleden.” Zijderveld neemt een sabbatical waarin ze zich gaat oriënteren op een volgende stap in haar loopbaan.

Blijven aandacht

Wel is het noodzakelijk dat NS een goede risicobeheersing scherp in de gaten blijft houden, benadrukt deNS-directeur. “Uiteraard vraagt risicobeheersing binnen een grote organisatie altijd om blijvende aandacht. Ik ben ervan overtuigd dat dit lukt met de robuuste en toekomstbestendige organisatie die nu staat en die geleid wordt door enthousiaste en betrokken mensen. Met het afronden van mijn opdracht komt een natuurlijk moment om de organisatie te verlaten.” De Raad van Commissarissen is inmiddels een procedure gestart voor een opvolger.

President-directeur Roger van Boxtel bedankt Zijderveld voor haar werkzaamheden in de afgelopen jaren. “Susi Zijderveld is een paar jaar geleden gestart met het professionaliseren van de risicobeheersing binnen NS. Ook heeft zij een cultuurverandering in gang gezet waarbij de openheid en aanspreekbaarheid aantoonbaar zijn verbeterd. Onder haar verantwoordelijkheid is de maatschappelijke bijdrage van onze stations gegroeid. Ook droeg zij bij aan een goede sfeer en samenwerking binnen de top van het bedrijf. Ik vind het erg jammer dat zij vertrekt; NS is haar veel dank verschuldigd.”

Werkzaamheden

Onder leiding van Zijderveld is onder meer een adequaat systeem voor risicobeheersing opgezet. Tevens is met behulp van een omvangrijk trainings- en bewustwordingsprogramma gewerkt aan een open en veilige cultuur waarin risico’s op een goede manier worden afgewogen. Bovendien zijn maatregelen genomen om een level playing field te garanderen en zijn er stappen gezet op het gebied van arbeids- en spoorwegveiligheid en crisismanagement.

Zijderveld droeg daarnaast de verantwoordelijkheid voor de NS Stations. “NS Stations heeft afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van de beleving van reizigers, onder meer door te investeren in mooie, schone en veilige stations. Daarnaast zijn met de uitbreiding van de OV fiets en nieuwe stationsvoorzieningen belangrijke stappen gezet om de hele reis van deur-tot-deur te verbeteren. Dit alles heeft in 2018 mede geleid tot een hoge klanttevredenheid van reizigers, zowel voor de gehele reis als voor de beleving op stations”, aldus NS.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.