Data reisinformatie nu zonder beperkingen beschikbaar

Haltepaneel, Utrecht

De brongegevens voor reisinformatie in heel Nederland zijn voortaan zonder voorwaarden voor iedere afnemer beschikbaar. Deze brongegevens worden nu al gebruikt om te zien of de bus, tram, metro of trein op tijd arriveert, maar deze gegevens waren altijd louter onder bepaalde voorwaarden beschikbaar. Door deze vrijwaring mag elke afnemer de data naar eigen inzicht gebruiken of hergebruiken.

In Nationale Data Openbaar Vervoer (NDOV) zijn de verschillende vervoerders en OV-autoriteiten verenigd en zij hebben samen besloten om alle brongegevens beschikbaar te stellen onder een CC0-vrijwaring. Dit houdt in dat door overheden en vervoerders afstand is gedaan van auteursrecht en databankenrecht. Het initiatief NDOV Loket wil een gelijk speelveld bieden voor de levering van geplande en actuele reisinformatie, tarieven, ov-zones en halte­toegankelijk­heid.

Reisinformatie

Omdat er eerder nog restricties zaten op het gebruik van data, waren deze brongegevens alleen beschikbaar voor een specifiek gebied of werden ze alleen vrijgegeven onder bepaalde voorwaarden. Nu al die beperkingen zijn opgeheven, kunnen afnemers de gegevens kopiëren, aanpassen en verspreiden, maar kunnen ze de gegevens ook gebruiken om analyses uit te voeren en die te verkopen.

Volgens NDOV kan het voordelig zijn voor de sector wanneer de gegevens gebruikt kunnen worden om nieuwe verbanden en relaties zichtbaar te krijgen. Hiermee kunnen namelijk vernieuwingen in het OV worden gestimuleerd en kan een aantrekkelijker product voor de reiziger gecreëerd worden. Ook kan het een stimulans vormen om betere apps te ontwikkelen voor reizigers. De open data is nu verkrijgbaar via de sites www.9292opendata.org en www.ndovloket.nl.

Transparantie

NDOV is vooral trots dat ze deze mijlpaal hebben weten te bereiken. Volgens de netwerkorganisatie is Nederland namelijk wereldwijd het eerste land waarin deze informatie voor iedereen beschikbaar komt. “Het is goed voor de vervoerssector en past bij het streven van een transparante overheid”, aldus Nico van Paridon, voorzitter van de stuurgroep NDOV. “Dat we met dit resultaat ook wereldwijd een primeur hebben is mooi meegenomen. We vergroten hiermee de kans op nieuwe innovaties en we hopen dat velen ons voorbeeld zullen volgen.”

Auteur: Inge Jacobs

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.