bij voldoende draagvlak

Zwolle geeft bewoners mogelijkheid om zelf autovrije dag te organiseren

Foto: gemeentehuis Zwolle
Het gemeentehuis van Zwolle. Foto: Shutterstock, Jacqueline van Kerkhof.

Een aangenomen motie voor een autovrije dag in Zwolle, wordt nu alsnog in afgezwakte vorm doorgezet. In de motie werd door GroenLinks, D66 en Partij voor de Dieren gepleit voor een jaarlijkse autovrije zondag. Op aanraden van andere steden is besloten om het plan door te zetten, alleen moeten bewoners die op 28 september een autovrije dag willen organiseren in hun straat nu zélf een aanvraag daarvoor indienen bij de Overijsselse gemeente.

Het Zwols college meldde eind vorig jaar al dat er geen jaarlijkse autovrije zondag zou komen. Het gemeentebestuur had ervaringen opgehaald bij andere steden, zoals Groningen en Gent, en die “gaven allemaal mee om autovrije zondag te laten ontstaan in de samenleving bij initiatief van burgers”. “Het college wil daarom in 2024 vooral inzetten op het stimuleren van inwoners om hun eigen straat voor een dag autovrij te maken”, aldus het college. De insteek is om te laten zien wat er allemaal op straat kan, als er geen auto rijdt of geparkeerd staat.”

Eisen

Bewoners kunnen een autovrije dag in hun straat organiseren als zij voldoen aan een reeks eisen. Zo moeten minstens twee bewoners uit de straat interesse in de dag hebben. Zij moeten vervolgens aantonen dat er overleg is geweest met de andere bewoners en dat er draagvlak voor de autovrije dag is. Ook moeten zij met een voorstel komen voor een alternatieve parkeerlocatie, en mag de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid niet in het geding zijn. “Doorgaande verkeersroutes, routes voor lijnbussen, wegen met een publieke functie en wegen langs winkelcentra komen niet in aanmerking”, zo valt te lezen op de website van de gemeente. Ook moeten nood- en hulpdiensten ten alle tijden kunnen passeren.

200 euro

Als de gemeente de aanvraag goedkeurt, kunnen bewoners de straat afzetten op 28 september tussen 12 en 6 uur. Daarvoor stelt de gemeente afzetlint beschikbaar. Ook kunnen bewoners aanspraak maken op een budget van 200 euro voor het organiseren van activiteiten in de straat tijdens de afsluiting. De gemeente noemt voorbeelden als een heel lange krijttekening, een rommelmarkt of een rollatorrace.

Bewoners moeten de buurt informeren over de autovrije dag, ook als deze door bijvoorbeeld weersomstandigheden niet doorgaat. In dat geval mag de straat niet “onnodig worden afgesloten”.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Laura Houtenbrink