Anonieme data

Zes keer meer verkeersslachtoffers in beeld door data-samenwerking met spoedzorg

Voor het eerst heeft de provincie Utrecht de beschikking over data van ambulancediensten. Foto: Shutterstock, Bjoern Wylezich

De Provincie Utrecht gebruikt anonieme data van ziekenhuizen en ambulancediensten om het aantal verkeersslachtoffers beter in beeld te brengen. Dat stelt de provincie in staat beter onderbouwde keuzes te maken in bijvoorbeeld weginrichting, maar ook met gerichte gedragscampagnes.

Met de nieuwe methode brengt de provincie zes keer zoveel gevallen in beeld als voorheen, toen alleen politiedata beschikbaar was, schrijven Utrecht en kenniscentrum VeiligheidNL in een nieuwsbericht. De politie komt namelijk bij lang niet alle verkeersongevallen ter plaatse, vooral niet bij ongevallen waarbij geen gemotoriseerde voertuigen betrokken zijn.

De geanonimiseerde spoedzorgdata worden voor de provincie Utrecht gebundeld in een regionale monitor, die de naam MOVE heeft meegekregen. De datasamenwerking komt voort uit een gezamenlijke aanpak van provincie Utrecht, VeiligheidNL, kenniscentrum voor letselpreventie, regionale ziekenhuizen en de Utrechtse ambulancedienst.

Eerste hulp

De partijen brengen binnen MOVE data samen vanuit de ambulancediensten en de afdelingen spoedeisende hulp (SEH) van betrokken ziekenhuizen. Daarbij worden niet de echte namen van patiënten gedeeld, maar pseudoniemen. De SEH-data bieden onder meer inzicht in de wijze waarop verkeersongevallen zijn ontstaan, de aard en ernst van het letsel.

“Voor de provincie Utrecht is verkeersveiligheid erg belangrijk. Hoewel het helemaal naar nul krijgen van het aantal slachtoffers niet realistisch is, willen we geen kans onbenut laten om de verkeersveiligheid van onze wegen daar waar het kan te verbeteren”, zegt André van Schie, gedeputeerde Mobiliteit, Economie en Digitalisering van Provincie Utrecht.

“Zorgvuldig gebruik van data is daarbij een waardevol instrument, wat op objectieve wijze kan helpen met het analyseren van locaties waar mogelijk aanpassingen gedaan kunnen worden om de verkeersveiligheid verder te verbeteren. Ook worden de data gebruikt bij het analyseren van gedrag van verkeersdeelnemers om zo effectief in te kunnen spelen op verkeersonveilig gedrag en veilig gedrag aan te leren.”

Registratiehandelingen

MOVE gebruikt alleen data van verkeersslachtoffers die nodig zijn voor de verkeersveiligheid en die reeds in het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) zijn verzameld voor het medisch zorgproces. Het levert dus geen extra registratiehandelingen op, benadrukken partijen. VeiligheidNL werkt daarnaast met AI-technologieën die de privacy van patiënten waarborgen en alleen echt noodzakelijke gegevens selecteren die de aard, oorzaken en gevolgen van verkeersongevallen laten zien.

In 2023 zijn er binnen de provincie Utrecht 7.962 slachtoffers geregistreerd in MOVE. Hiervan werden er 6.456 slachtoffers behandeld door de RAVU, waar 1.506 slachtoffers werden behandeld op de SEH zonder door de ambulancevoorziening te zijn binnengebracht. 1.192 slachtoffers werden door zowel de RAVU als de SEH behandeld. Onder de 7.962 slachtoffers waren er 7.052 verkeersslachtoffers, 759 slachtoffers van een enkelvoudig voetgangersongeval en 151 slachtoffers met een ander vervoersongeval.

De eerste gemeenschappelijke resultaten van het project zijn vorige week gepresenteerd. De initiatiefnemers gaan door met de samenwerking tot en met 2028. In andere provincies zijn en worden vergelijkbare samenwerkingsverbanden gevormd om verkeersongevallen te voorkomen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Erik Verheggen

Hoofdredacteur Mobiliteit, ProMedia Group