'Meer handhaving'

VNG waarschuwt: Rijksbijdrage verkeersveiligheid mag niet opdrogen

Een verkeerscontrole.
VNG vindt het 'wrang' dat er niet meer verkeershandhaving is gekomen de laatste tien jaar. Foto: ANP/Hollandse Hoogte/Josh Walet.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) wil dat de overheid meer en structureel investeert in verkeersveiligheid. De belangenbehartiger voor gemeenten is verbaasd en teleurgesteld dat het onderwerp helemaal niet voorkomt in het hoofdlijnenakkoord: “Ook een maatregel als het terugbrengen van 130 km/uur op bepaalde snelwegen zal een negatieve impact hebben op de verkeersveiligheid.”

“Dit terwijl veiligheid in brede zin wél als een landelijke topprioriteit wordt beschouwd”, vervolgt VNG in een brief gericht aan de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat, bedoeld als inbreng voor het schriftelijk overleg over verkeersveiligheid van 20 juni.

VNG wil dat de overheid van verkeersveiligheid ook een landelijke topprioriteit maakt. Daarvoor is allereerst structureel geld nodig, stelt de organisatie. In 2020 heeft het Rijk 500 miljoen euro beschikbaar gesteld voor lokale overheden om de verkeersveiligheid te verbeteren op hun wegen. De laatste tranche van de ‘investeringsimpuls‘ eindigt in 2026. “Grote zorg is dat na deze tranche de middelen op zullen zijn”, aldus de belangenbehartiger. “Gemeenten hebben deze cofinanciering juist hard nodig om überhaupt lokale en regionale maatregelen te kunnen nemen.” VNG wil daarom dat de overheid structureel 100 miljoen euro per jaar vrij maakt voor de verkeersveiligheid van lokale infrastructuur.

Handhaving

Tegelijkertijd moet verkeersveiligheid niet alleen gaan om infrastructuur, terwijl daar volgens VNG vanuit de overheid wel de meeste focus op ligt. “Een weg kan nog zo veilig zijn ingericht, het vraagt ook wat de verkeersdeelnemer zelf om het gebruik van de weg veilig te houden”, aldus VNG. Daarin speelt handhaving volgens VNG een belangrijke rol. “Het is wrang om te moeten constateren dat er de afgelopen tien jaar geen intensivering heeft plaatsgevonden qua verkeershandhaving, dit terwijl het leed wel is toegenomen.” VNG wil dat gemeenten meer regie krijgen over verkeershandhaving, bijvoorbeeld door zelf flitspalen te mogen plaatsen. Daartoe riepen gemeenten eerder al op.

Financiële dekking

Ook wil de belangenbehartiger dat de overheid budget vrijmaakt voor andere “goede nieuwe initiatieven vanuit het Rijk.” Daartoe behoren volgens VNG bijvoorbeeld de Integrale Aanpak Rijden Onder Invloed, een plan om rijden onder invloed tegen te gaan. Ook het Meerjarenplan Fietsveiligheid, wat minister Harbers beloofd heeft zo spoedig mogelijk te delen, wordt genoemd. “Vooralsnog ontbreekt echter de financiële dekking om de plannen ook echt uit te voeren”, aldus VNG. Ook moet het Kennisnetwerk SPV, het overheidsprogramma voor gemeenten gericht op een risicogestuurde aanpak van verkeersveiligheid, doorgezet worden. “Wij zijn geschrokken van het voornemen om het budget van het kennisnetwerk met maar liefst 80 procent terug te schroeven.”

Het ministerie moet nog reageren op de inbreng van het schriftelijk overleg.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Laura Houtenbrink