9,6 miljoen euro

Overijssel trekt miljoenen uit om stijging aantal verkeersslachtoffers te keren

Brug over de IJssel in Kampen. Foto: Shutterstock, MyStockVideo

De provincie Overijssel trekt bijna 10 miljoen euro uit om te proberen het aantal verkeersslachtoffers te verminderen. Tussen 2015 en 2023 nam het aantal slachtoffers op provinciale wegen met ruim 20 procent toe. Zonder extra maatregelen worden dat er de komende jaren alleen maar meer, zo vreest de provincie.

Het college van Gedeputeerde Staten stelt daarom voor om 9,6 miljoen euro te investeren in het verbeteren van de verkeersveiligheid. Het grootste deel daarvan is bedoeld voor onderhoud aan wegen en infrastructurele maatregelen die de veiligheid moeten vergroten. Overijssel overweegt ook om op bepaalde plekken binnen en buiten de bebouwde kom de maximumsnelheid te verlagen.

De provincie stelt 1,4 miljoen euro beschikbaar om locaties waar veel ongelukken gebeuren versneld aan te pakken. Daarnaast gaat er 400.000 euro naar projecten die moeten zorgen voor een gedragsverandering bij weggebruikers, met name bij risicogroepen als jonge automobilisten, ouderen en fietsers.

Bebouwde kom

Afgelopen jaar vonden 7775 ongevallen plaats in Overijssel en die leidden tot 773 ernstig gewonden en 45 doden. Veruit de meeste ongelukken waarbij letsel ontstond, gebeurden binnen de bebouwde kom op wegen waar 50 kilometer per uur mag worden gereden. De meeste slachtoffers waren fietsers, gevolgd door automobilisten. In 2022 telde Overijssel 65 verkeersdoden en 953 mensen die ernstig gewond raakten.

“Een eenduidige verklaring voor deze slechte ontwikkelingen is niet te geven”, aldus de provincie. “Wellicht spelen de gestegen mobiliteit ten opzichte van 2021 (Covid), de verdere vergrijzing van de bevolking, maar ook alcoholgebruik, gordeldracht en telefoongebruik in het verkeer daarbij mee.” Overijssel heeft als doel om in 2030 het aantal verkeersslachtoffers in ieder geval te hebben gehalveerd ten opzichte van 2020. Toen vielen er 47 doden bij ongevallen.

Provinciale Staten bespreken het voorstel van het college op 17 juli en besluiten dan ook over de financiƫn.

Auteur: Redactie Mobiliteit.nl / ANP