Verkeersveiligheid

Fonds Slachtofferhulp wil aparte juridische status fatbike zodat leeftijdsgrens omhoog kan

Foto: jongeren op fatbike
Volgens het fonds worden fatbikes vooral gebruikt door jongeren, die er 'niet verantwoord mee omgaan'. Foto: ANP / Hollandse Hoogte / Eye4images.

Het Fonds Slachtofferhulp pleit voor een aparte juridische status van de fatbike, waarmee de leeftijdsgrens voor de snelle fiets naar 16 jaar kan. Het fonds steunt de petitie hierover die dinsdagmiddag door tientallen gemeenten en andere organisaties is overhandigd aan de Tweede Kamer.

“Fatbikes worden voornamelijk gebruikt door een jongere doelgroep die daar niet verantwoord mee omgaat en waarvan de veiligheid vaak ook te wensen overlaat”, stelt het fonds. “Overigens, fatbikes kunnen verzekerd zijn, maar als ze illegaal opgevoerd zijn, vervalt die verzekering. Dat betekent dat na een verkeersongeval met zo’n fatbike de ouders van de jeugdige bestuurder alle (letsel)kosten zelf moeten ophoesten.”

De petitie vraagt de politiek in Den Haag meer actie te ondernemen tegen opgevoerde fatbikes, die op steeds meer plekken zorgen voor onveiligheid in het verkeer. De ondertekenaars willen een verbod op de verkoop van opgevoerde fatbikes, onderzoek naar het instellen van de minimumleeftijd en een landelijke campagne die ouders en kinderen moet wijzen op de gevaren van een opgevoerde fiets.

Gevaar in het verkeer

Fonds Slachtofferhulp, dat slachtoffers van een misdrijf, ongeval of ramp bijstaat, is een groot voorstander van de voorgestelde maatregelen. “Iedereen weet: illegaal opgevoerde fatbikes zijn een gevaar in het verkeer.” Onlangs meldde kenniscentrum VeiligheidNL een toename van het aantal slachtoffers van ongelukken met dit type elektrische fiets.

Onderzoekers van Sweco constateerden eerder dit jaar dat het juridisch niet mogelijk is om het rijden op een fatbike alleen vanaf een bepaalde leeftijd toe te staan. Volgens hen is het moeilijk om juridisch onderscheid te maken tussen fatbikes en andere e-bikes.

Auteur: ANP