Onderzoek

Veel fietsers ervaren onveilige situaties op dijkwegen: ‘Zorgwekkend resultaat’

Beeld: fietser op dijk.
Volgens 63 procent van de fietsers is de dijk te smal. Shutterstock, Wolf-photography.

Driekwart van de fietsers ervaart weleens onveilige situaties op dijkwegen, blijkt uit onderzoek ANWB, de Fietsersbond, Fietsplatform, NTFU, VVN en VeiligheidNL. De resultaten zijn “zorgwekkend”, aldus de partijen. De meest genoemde reden voor de ervaren onveiligheid is te hard rijend gemotoriseerd verkeer (69 procent). De organisaties roepen dan ook op om meer te handhaven op snelheid.

Voor het onderzoek zijn 2.700 fietsers ondervraagd. Een kwart van de respondenten heeft regelmatig of vaak te maken met onveilige situaties op dijkwegen, terwijl bijna de helft dit soort situaties af en toe meemaakt.

Andere redenen voor de onveiligheid zijn drukte op mooie dagen (62 procent), te krap inhalen door gemotoriseerd verkeer (57 procent) en asociaal gedrag door medeweggebruikers (48 procent). “Dikwijls word je de kant ingedrukt. En als er geen fatsoenlijke berm is, dan is de dijk verdomde hoog”, rapporteert een van de ondervraagden bijvoorbeeld.

Te smal

Ook hebben respondenten problemen met de infrastructuur. Zo vinden fietsers wegen vaak te smal (63 procent) of is ervaren zij dat de weg een slechte aansluiting heeft op de berm (36 procent). Iemand schrijft bijvoorbeeld dat er “ruggen in het gras” zijn, waardoor men bij nood, zoals wanneer er een vrachtauto aankomt, niet kan uitwijken naar de berm.

De genoemde organisaties roepen overheden en wegbeheerders op om Nederlandse dijken veiliger te maken voor fietsers. Zij suggereren daarom onder andere om meer te handhaven op snelheid. Daarnaast is het een idee om bermaansluitingen en bijbehorend onderhoud snel op orde te brengen. Ook kan het op specifieke locaties nuttig zijn om de snelheid voor gemotoriseerd verkeer omlaag te brengen, doorgaand gemotoriseerd verkeer te beperken, en seizoens- en tijdsgebonden maatregelen te treffen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Laura Houtenbrink