"regels versimpeld"

Nijmegenaren krijgen meer regie over invoering betaald parkeren

Beeld: Nijmegen.
Nijmegen gezien van bovenaf. Foto: Shutterstock, Ulus.

Op veel plekken in Nederland neemt de gemeente het voortouw bij de invoering van betaald parkeren, maar in Nijmegen ligt de regie meer bij de inwoners. Sinds woensdag is het daar namelijk makkelijker voor bewoners om een parkeerdrukonderzoek aan te vragen als ze het te druk vinden in hun straat. Hieruit kan volgen dat er betaald parkeren wordt ingevoerd.

Dat zijn de “nieuwe spelregels” voor de invoering van betaald parkeren, zo schrijft de gemeente op haar website. Het onderzoek wordt uitgevoerd als 20 procent van de huishoudens in een straat dit wil. Voorheen was dit enkel mogelijk als de helft van de huishoudens in de straat dit wilde.

Voor dit onderzoek worden minimaal tien metingen gedaan op bepaalde dagen en tijdstippen. Bij een parkeerdruk van gemiddeld 80 procent of hoger op tenminste drie meetmomenten wordt betaald parkeren ingevoerd. In gebieden die grenzen aan een gebied waar betaald parkeren geldt, wordt daarnaast jaarlijks gescand hoe de parkeerdruk is. Bij een te hoge parkeerdruk wordt ook hier betaald parkeren ingevoerd.

Nieuwbouwprojecten

Daarnaast voert de gemeente betaald parkeren in bij nieuwbouwprojecten met meer dan vijftig woningen in een aantal gebieden waar parkeergelegenheid is op eigen terrein. Het gaat om Waalfront, Waterkwartier, Wolfskuil, Stationsgebied, Hof van Holland, de binnenstad, Winkelsteeg, Spoorstraat Lent, ROC Zwanenveld en winkelcentrum Dukenburg.

“Bewoners van straten die graag betaald parkeren willen invoeren, ervaren de huidige regels als belemmerend. Daarom hebben we die aangepast en versimpeld”, zei wethouder Cilia Daemen eerder over de plannen. “Ook wordt er steeds meer nieuwbouw ontwikkeld met een lage parkeernorm, dus met weinig tot geen parkeerplaatsen voor het aantal woningen, en we willen zo omliggende straten beschermen tegen parkeeroverlast doordat bewoners hun auto daar in de openbare ruimte parkeren.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Laura Houtenbrink