verplichte cursus

Limburgse politie laat verkeersmeerplegers weten dat ze ‘op de radar’ staan

Foto: politieman
De politie stuurt 368 vaak bekeurde Limburgers een brief. Foto: Shutterstock, Dutchmen Photography

De Limburgse politie gaat 368 ‘verkeersmeerplegers’ waarschuwen dat ze in de gaten gehouden worden. Mensen die in één jaar vier of meer bekeuringen met staandehouding hebben gekregen krijgen een bewustwordingsbrief waarin staat dat zij hun gedrag moeten aanpassen. Doen ze dat niet, dan moeten de meerplegers mogelijk een verplichte cursus volgen.

Dat meldt de politie op haar website. Het project heet ‘Op de radar’, omdat de meerplegers gewaarschuwd worden dat de politie hen op de radar heeft. De politie gaat in het systeem bijhouden als overtreders gewaarschuwd zijn voor hun verkeersgedrag, zodat agenten die met hen in contact komen op straat dat meteen kunnen zien. De agenten kunnen er dan bijvoorbeeld voor zorgen dat de veelplegers naar het CBR gestuurd worden voor een cursus op eigen rekening.

Dat kan overigens niet zomaar, er moet een aanleiding voor zijn. Een voorbeeld hiervan is wanneer een bestuurder in een aaneengesloten rit tweemaal gevaarlijk rijgedrag vertoont of de risico’s ervan niet goed kan overzien. Het is vervolgens aan het CBR om te bevestigen dat het gedrag genoeg aanleiding vormt om een cursus te verplichten.

Verkeersveiligheid vergroten

“Wij willen met het project investeren in juist deze groep, omdat onderzoek aantoont dat deze mensen veel vaker betrokken zijn bij aanrijdingen. Wij willen de aanrijdingen terugbrengen en daarmee de verkeersveiligheid vergroten”, zegt Gert de Goede van het Team Verkeer van de politie.

Als de meerpleger in het volgende jaar zijn gedrag verbetert, dus minder dan vier overtredingen begaat, stopt de monitoring. Zo niet, dan blijft de actie doorgaan.

Auteur: Laura Houtenbrink