Onderzoek

KiM: elektrische fiets blijft groeien in populariteit

Foto: elektrische fietser in Flevoland
Een elektrische fietser in de Noordoostpolder. Foto: Shutterstock, fokke baarssen.

Het gebruik van e-bikes blijft de komende jaren toenemen. In 2028 zullen e-bikes naar verwachting 45 procent van het totale aantal fietskilometers uitmaken, blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Dankzij de populariteit van de elektrische fiets gaan Nederlanders ook meer fietsen: in 2028 verwacht KiM 13 procent meer fietskilometers dan in 2022.

In diezelfde periode wordt overigens een daling van het aantal reguliere fietskilometers verwacht (4 procent). De elektrische fiets vervangt dus een deel van het reguliere fietsverkeer. De onderzoekers van KiM baseerden hun voorspellingen op gegevens uit het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN) van 2013-2017 en Onderweg in Nederland (ODiN) van 2018-2022. De coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat de elektrische fiets populairder is geworden, zo schrijven de onderzoekers, al geven zij hiervoor geen verdere verklaring.

Het onderzoek laat aanzienlijke verschillen tussen leeftijdsgroepen zien. In 2028 zal het aandeel e-fietskilometers voor jongeren van 12 tot 17 jaar 30 procent bedragen, terwijl dit aandeel voor ouderen van 70 jaar en ouder 75 procent zal zijn. Over het algemeen neemt het e-fietsgebruik toe met de leeftijd, behalve bij de groep 12-17-jarigen, waar het aandeel hoger ligt dan bij de groepen van 18 tot 24 en 25 tot 29 jaar.

Mannen fietsen meer

Daarnaast zijn er duidelijke verschillen tussen mannen en vrouwen. Vrouwen maken in alle leeftijdsgroepen meer e-fietskilometers dan mannen. Hoewel mannen in totaal meer fietskilometers afleggen, gebruiken vrouwen de e-fiets vaker. Bij jongere fietsers neemt dit verschil toe, behalve bij de 18 tot 24-jarigen, waar een toename in e-fietskilometers onder mannen wordt verwacht.

Het KiM heeft ook het potentieel van de e-fiets om autogebruik te verminderen onderzocht. Hoewel e-fietsen vooral fietskilometers vervangen, kan de e-fiets boven de 7 kilometer de auto vervangen. Dit wijst op een mogelijke verschuiving in mobiliteitspatronen, al kon een volledig effect op ov-ritten en autogebruik niet worden vastgesteld.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen: , ,

Auteur: Laura Houtenbrink